Prin ordin al ministrului transporturilor au fost modificate Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007. Ordinul nr. 679/2015 este în vigoare din 10 iunie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 411/2015.

Reţinem câteva din noutăţile aduse prin modificările la reglementare.

1. Masa totală autorizată a autovehiculelor controlate este este de 3,5 tone, inclusiv remorcile sau semiremorcile.

2. A fost introdusă diferenţierea de tratament între tahografe analogice şi cele digitale.

3. Controlul la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către inspectori şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita de competenţă a acestora.

4. Controlul la tahograf analogic. Conducătorul auto care conduce un vehicul echipat cu un tahograf analogic trebuie să prezinte, la cererea personalului cu atribuţii de control, următoarele:

  • foile de înregistrare din ziua în curs şi cele pe care conducătorul auto le-a utilizat pe parcursul celor 28 de zile (şi nu 15 zile, cum prevedea reglementarea anterioară precedente;
  • cardul de conducător auto, în cazul în care este titularul unui asemenea card; şi
  • orice informaţii înregistrate manual şi orice documente imprimate în timpul zilei în curs şi pe parcursul celor 28 de zile precedente, perioadă de asemenea extinsă faţă de intervalul de 15 zile prevăzut anterior.

5. Controlul la tahograf digital. Conducătorul auto care conduce un vehicul echipat cu un tahograf digital trebuie să prezinte, la cererea personalului cu atribuţii de control:

  • cardul conducătorului auto al cărui titular este;
  • orice informaţie înregistrată manual şi orice document imprimat în timpul zilei în curs şi pe parcursul celor 28 de zile precedente (şi aici, perioada este majorată faţă de 15 zile anterior); şi
  • foile de înregistrare corespunzătoare perioadei de 28 de zile, în cazul în care acesta ar fi condus, pe parcursul acestei perioade, un vehicul echipat cu un tahograf analogic.

Nu se mai cere formularul pentru atestarea activităţilor în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau Acordul AETR, după caz.

6. Verificările vor fi efectuate în prezenţa managerului de transport şi/sau a oricărui altui reprezentant legal, care va/vor pune la dispoziţia personalului de control toate înregistrările solicitate.

7. Analiza înregistrărilor prelevate de la sediul întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier se face la sediile operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/coordonatorului naţional, după caz, prin utilizarea echipamentelor specifice aflate în dotare.

8. Controalele la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier se vor efectua şi atunci când, cu ocazia controalelor efectuate în trafic, s-au constatat încălcările prevăzute drept contravenţii prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007.

9. Imobilizarea autovehicului. Potrivit art. 9 (2) din O.G. nr. 37/2007, în măsura în care contravenţiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihnă sau pauze sunt constatate în trafic, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau perioadelor minime de odihnă prevăzute de legislaţia în vigoare, suplimentar faţă de sancţiunea cu amendă se va aplica şi sancţiunea imobilizării vehiculului până la îndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru continuarea transportului.

Prin modificările la Norme se prevede că inspectorul dispune imobilizarea autovehiculului şi luarea de către conducătorul auto a unei perioade de repaus zilnic sau a unei pauze, după caz, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului.

Cadru legal de referinţă

Reamintim că Ordonanţa nr. 37/2007 priveşte stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora. O.G. nr. 37/2007 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 565/2007, iar în aplicarea acesteia, prin Ordinul MT nr. 181/2008 a fost dată Reglementarea privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi – RNTR 8.

Ai nevoie de Normele metodologic eprivind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here