Începând din 5 septembrie, este în vigoare o nouă procedură privind plata obligaţiilor de plată a CAS şi CASS în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă. Procedura a fost aprobată prin OMFP nr. 2343/2017, ordin publicat în Monitorul Oficial nr. 717/2017. 

Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori la un salariat cu un CIM

Până la noi reglementări în Codul fiscal, vorbim aici de obligaţiile ce revin angajatorilor atât pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii ori asimilate salariilor desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor brute  realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuţia individuală. Prin excepţie, în cazul câştigului lunar brut, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Potrivit art. 140 alin. (3) din Codul fiscal, fac excepţie de la această regulă, între alţii, cei prevăzuţi la litera e) al articolului menţionat, şi anume salariaţii care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară. 

Obligaţii sociale pentru salariaţi cu două sau mai multe CIM

Procedura aprobată prin OMFP nr. 2343/2017 se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna în care au fost realizate, pentru care angajatorii datorează CAS şi CASS la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, şi nu la nivelul salariului minim brut pe ţară, garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Aflat în situaţia arătată, salariatul este obligat să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii şi asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

În vederea completării declaraţiei, fiecare angajator eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul brut lunar realizat.

Dacă, la unul dintre angajatori, salariatul realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, acesta nu are obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul respectiv.

Declaraţia se depune lunar, pe perioada în care salariatul se află în situaţia cu CIM multiple, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

Dacă salariaţii nu depun declaraţia pe propria răspundere, fiecare angajator stabileşte baza lunară de calcul al CAS şi CASS la nivelul salariului minim brut pe ţară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut.

În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o fracţiune din lună, nivelul salariului minim brut pe ţară aferent zilelor lucrate din lună se stabileşte după cum urmează: (Salariul minim brut pe ţară/Numărul de zile lucrătoare în lună) x Numărul de zile lucrate în lună.

Declaraţia pe propria răspundere constituie document justificativ pentru fiecare angajator în vederea stabilirii bazei de calcul al CAS şi CASS datorate, pe perioada în care salariatul se află în situaţia a două sau mai multe contracte individuale de muncă.

Angajatorul are obligaţia de a înregistra şi de a ţine evidenţa acestor declaraţii, în vederea încadrării salariatului în situaţia reglementată la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. sunt administrator la 3 scari de bloc si este inuman sa platesc pt 775 lei net , eu si femeia de servici ( 400 si 375 lei ) prin D 112 contributii de 954 lei , adica de 123,096% mai mult decat netul incasat pt 2 ore zilnic prin CIM partial inregistrat la ITM BUCURESTI.
    Din partea asociatei de bloc D 112 ia automat la salariul minim pe tara de 1450 lei. Este o hotie in stil mare SI SUMA INTRECE factura de RADET , GAZE , ENEL , si INTERFON , dintr-o luna. DEVENIM SCLAVI LA STAT , sau O SA GASIM O SOLUTIE SA DESFIINTAM ASOCIATIA DE PROPRIETARI LA FEL CUNM NE-AM INFIINTAT. Cu restantele sigur o bagam in INSOLVENTA si cu acordul proprietarilor ne alegem o alta forma de a plati 5 facturi , nu prin aceasta forma de sclavagism la ANAF. IDEM la celelaltr 2 scari si am ajuns sa platesc contributii de 2810 lei pt 6 ore de program zilnic. NU ESTE CORECT , DACA NU LE PLATIM CE O SA NE FACA ANAF-UL . N E TAIE EI APA , GAZUL SI CELELALTE.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here