Cuprinse în Titlul IX2 din Codul fiscal, dispoziţiile în materia enunţată au suferit modificări prin efectul Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 621 din 29 august a.c.

Modificările pe care le puteţi citi mai jos se aplică de la 1 septembrie, în condiţiile în care alte dispoziţii de modificare a Codului fiscal, prin O.G. nr. 15/2012, au date diferite de intrare în vigoare.

Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale

Semnalăm modificările aduse în ce priveşte categoriile de instituţii publice care calculează, reţin, plătesc şi, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului. Astfel, în forma în vigoare de la 1 septembrie, modificările se referă la:

– Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei, precum şi pentru persoanele preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;

– entităţile care plătesc venituri din pensii, altele decât Casa Naţională de Pensii Publice, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;

Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei şi de persoanele care primesc indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

– Pentru persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei, baza lunară de calcul al CASS o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte nivelul de 740 lei.

– Pentru persoanele preluate în plată de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi de către casele sectoriale de pensii, baza lunară de calcul al CASS o reprezintă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Depunerea declaraţiilor

– Pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei şi persoanele fizice nerezidente care realizează din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenţii în domeniul securităţii sociale şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor depun Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit, şi achită contribuţiile sociale ale angajatorului şi cele individuale, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.

– Aceleaşi obligaţii le au şi persoanele fizice române care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile şi posturile respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale.

REGLEMENTARE NOUĂ

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, au obligaţia să depună Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi să achite contribuţiile sociale ale angajatorului şi pe cele individuale numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.

– Angajatorii categoriilor de contribuabili de mai sus au obligaţia să transmită organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii.

– Dacă între angajatorii şi contribuabilii menţionaţi nu au fost încheiate acorduri, obligaţia privind achitarea contribuţiilor sociale datorate de angajatori, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale individuale, precum şi depunerea Declaraţiei revine angajatorilor. Declaraţia se poate depune direct sau printr-un reprezentant fiscal sau împuternicit.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here