Proiectul de modificare a Normelor conţine un capitol substanţial cu precizări privind contribuţiile sociale obligatorii, actualizate în urma recentelor acte normative de modificare a Codului fiscal. 

Pe ce ne bazăm?

Modificările la acest capitol al Normelor au avut în vedere, în principal, Ordonanţa de urgenţă  nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care au fost adoptate măsuri care să elimine unele disfuncţionalităţi apărute în aplicarea prevederilor unor acte normative, precum şi Ordonanţa de urgenţă  nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății prin care prin care au fost adoptate unele măsuri cu privire la modul de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii aferente concediilor medicale; 

Care sunt noutăţile relevante?

Se abrogă capitolele cuprinzând normele metodologice privind contribuţiile asigurărilor pentru şomaj, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale și contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

De asemenea, din cuprinsul capitolelor referitoare la contribuțiile de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate se elimină referirile la contribuția individuală de asigurări sociale și la contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate. În acest sens, trimiterile se fac la contribuția de asigurări sociale și la contribuția de asigurări sociale de sănătate.

În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate care se datorează numai de persoanele fizice, se redefinește capitolul sub denumirea de „Contribuția de asigurări sociale de sănătate”. Totodată, se elimină prevederile referitoare la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum si prevederile referitoare la includerea indemnizațiilor pentru concedii medicale în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări de sănătate.

În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții și din alte surse, se elimină prevederile referitoare la stabilirea contribuției individuale de asigurări sociale și a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, în funcție de venitul realizat. Totodată, se introduc clarificări referitoare la aplicarea noului regim fiscal, respectiv:

în cazul contribuției de asigurări socialecumularea veniturilor din activităţi independente și din drepturi de proprietate intelectuală, estimate a se realiza în anul curent, pentru încadrarea în plafonul reprezentând nivelul a 12  salarii minime brute pe țară;

în cazul contribuției de asigurări sociale de sănătatecumularea veniturilor din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, estimate a se realiza în anul curent, pentru încadrarea în plafonul reprezentând nivelul a 12  salarii minime brute pe țară.

Apar precizări privind introducerea sistemului de autoimpunere și înlocuirea sistemului de stabilire a obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate în baza deciziilor de impunere.

Precizări privind posibilitatea efectuării de plăți în contul contribuției de asigurări sociale și contribuției de asigurări sociale de sănătate oricând în cursul anului până la termenul de plată, respectiv data de 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor;

Precizări legate de reținerea la sursă a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, după caz, pentru veniturile obținute de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din asocierea cu persoane juridice sau din arendă.

În situația în care venitul realizat de contribuabilii persoane fizice din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din asocierea cu persoane juridice sau din arendă este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, dar prin cumulare, aceste venituri se situează peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, contribuabilii își calculează singuri contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, după caz, datorată prin declarația unică.

Se introduce un capitol nou, capitolul VIII ”Contribuția asiguratorie pentru muncă”, prin care se aduc clarificări referitoare la contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă și la veniturile pentru care se datorează contribuţia.

Exemplificările din Norme, la acest capitol se referă la:

modul de încadrare a veniturilor, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, în plafonul reprezentând nivelul a 12  salarii minime brute pe țară, pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale pentru anul 2018,  în contextul noului sistem de contribuții sociale;

modul de încadrare a veniturilor, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții și din alte surse, în plafonul reprezentând nivelul a 12  salarii minime brute pe țară, pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018,  în contextul noului sistem de contribuții sociale.

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here