În proiectul de orodonanţă de urgenţă prezentat ieri pentru prima oară de către MFP este inclusă şi o modificare potrivit căreia, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, contribuţiile sociale nu vor mai fi raportate la sumele obţinute din aceste activităţi, ci la nivelul salariului minim pe economie.

 În acest context, trebuie reţinut şi faptul că tot ieri Ministerul Muncii a anunţat creşterea salariului minim pe economie de la 1.450 lei (cât este în prezent) la 1.900 lei, de la 1 ianuarie 2018 (vezi mai multe detalii pe acest subiect aici).

Mai exact, românii care desfăşoară activităţi independente şi care au contracte precum cele de drepturi de autor (medicii, avocații, notarii, jurnaliștii, scriitorii, artiștii etc.), vor plăti contribuţiile calculate la nivelul de 1.900 lei.

Legislaţie actuală

La ora actuală, Codul fiscal prevede că, în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități independente, acestea datorează CAS și a CASS, după cum urmează:

CAS

 • baza lunară de calcul al contribuției o reprezintă venitul realizat de către contribuabil, și nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig;
 • nu se datorează contribuția dacă persoana fizică are calitatea de pensionar sau dacă este asigurată în sistem propriu de asigurări sociale, pentru care există obligaţia asigurării în acest sistem potrivit legii (avocații, notarii, personalul monahal,personalul militar);
 • persoanele care realizează venituri lunare din activități independente sub nivelul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, nu au obligația să plătească CAS.

CASS

 • baza lunară de calcul al contribuției o reprezintă venitul realizat de către contribuabil, și nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut;
 • persoanele care realizează venituri din activități independente, dar și alte categorii de venituri cum ar fi: venituri din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură , datorează CASS pentru toate aceste venituri, iar baza anuală de calcul cumulată din toate aceste categorii de venituri, nu poate fi mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară şi nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni.

Modificări aplicabile din 2018

În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități independente, acestea datorează CAS și a CASS, după cum urmează:

CAS

 • persoanele care realizează venituri din activități independente, datorează CAS, în următoarele condiții:

– dacă nu realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, sau venituri din pensii, pentru care sunt asigurate în sistemul public de pensii sau într-un sistem propriu de asigurări sociale, potrivit legii;

– dacă nu sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, pentru care există obligaţia asigurării în aceste sisteme potrivit legii (avocații, notarii, personalul monahal, personalul militar);

 • contribuția se stabilește la un venit ales de către contribuabil, cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară, independent de nivelul venitului realizat;
 • persoanele care realizează venituri lunare din activități independente sub nivelul salariului minim burt pe țară nu au obligația să plătească CAS, însă pot opta pentru plata contribuției, în aceleași condiții prevăzute pentru cei care au obligația plății contribuției.

CASS

 • persoanele care realizează venituri din activități independente, dar și alte categorii de venituri cum ar fi: venituri din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură sau din alte surse, datorează CASS, dacă veniturile lunare realizate cumulat, sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară din una sau mai multe surse de venituri din cele menţionate, în următoarele condiții:

– dacă nu realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor;

– dacă nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri (ex: studenții/tinerii pentru veniturile din investiții, alte surse, cedarea folosinței bunurilor).

 • contribuția se stabilește la salariul minim brut pe țară, indiferent de nivelul venitului realizat și de numărul activităților desfășurate;
 • persoanele pentru care veniturile realizate lunar, cumulat, sunt sub nivelul salariului minim brut pe țară, nu au obligația să plătească CASS, însă pot opta pentru plata contribuției în aceleași condiții prevăzute pentru cei care au obligația plății contribuției, pentru asigurarea în sistemul de asigurări de sănătate;
 • în cazul categoriilor de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, dacă nivelul lunar al veniturilor din activități independente și din celelalte categorii de venituri, este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, acestea sunt asigurate în sistemul de asigurări de sănătate, în virtutea faptului că se află în categoria de persoane exceptate de la plata CASS.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here