Un recent ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale modifică reglementările privind calcularea contribuţiilor datorate de persoanele cu handicap aflate în centre rezidenţiale publice. Ordinul de modificare nr. 623/2017 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 316/2017, în vigoare din data de 3 mai. 

Din 7 noiembrie anul trecut, este în vigoare Ordinul ministrului muncii nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora.

Contribuţia lunară de întreţinere a fost stabilită la suma de 900 lei.

Recentul ordin al ministrului muncii modifică şi completează prevederi din Metodologia de stabilire a contribuţiei, anexă la ordinul de ministru. 

Venituri scoase din calcul

La calculul veniturilor realizate de persoana asistată şi de susţinătorii legali ai acesteia nu se iau în considerare o serie de venituri, completate faţă de cele prevăzute în vechea formă şi pe care le semnalăm prin subliniere:  

  • indemnizaţia pentru însoţitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;
  • indemnizaţia lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoţitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • indemnizaţia lunară şi bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  • alocaţia pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • indemnizaţia de creştere a copilului. 

Cine plăteşte dacă persoana asistată nu are venituri sau acestea sunt mai mici decât contribuţia de plătit?

În primul rand, credem că aici au fost făcute corecturi, pentru clarificare: dacă în vechea formă se prevedea “soţ şi soţie”, acum formularea este “soţul sau soţia”; mai departe se spune “fraţi şi surori”, în timp ce anterior se prevedea “între fraţi şi surori”

Ordinul de modificare dă reglementări de reţinut şi pentru stabilirea contribuţiei din partea susţinătorilor, cu un nou tabel de calcul în funcţie de veniturile acestora, fără a depăşi 25% din venitul mediu net lunar. 

Cum se împart veniturile persoanei asistate?

La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel:

  • din veniturile proprii lunare se deduc obligaţiile legale de întreţinere ale persoanei asistate, aflate în executare;
  • din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziţia persoanei asistate, pentru cheltuieli personale, dar nu mai puţin de 300 lei în cazul persoanelor asistate care realizează venituri salariale;
  • suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreţine efectiv – soţ, soţie, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceştia nu au venituri proprii şi nu beneficiază de asistenţă socială în instituţii rezidenţiale de asistenţă socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei şi se ia în calcul la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere pentru care persoana asistată este obligată la plată. 

Contribuţia se stabileşte gradual, pe ani

La stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanelor asistate care realizează venituri salariale, la contribuţia lunară de 900 lei, se aplică următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%. În tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidenţial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, precum şi a unui plan de locuire în comunitate.

Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăşi contribuţia lunară de întreţinere de 900 lei. 

Alte situaţii nefericite

Dacă persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată sau susţinătorii acestuia nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreţinerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea calculării contribuţiei lunare de întreţinere. De asemenea, în cazul în care susţinătorii legali nu îşi asumă sau nu îşi pot asuma obligaţia de plată a contribuţiei de întreţinere stabilită, instanţa de tutelă îi poate obliga să o completeze în condiţiile Codului civil. 

Ai nevoie de Metodologia de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centre rezidențiale publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here