ANAF a publicat un proiect de modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, s-a reglementat acordarea unor indemnizaţii lunare pentru profesionişti, avocaţi şi persoane fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, în cazul întreruperii sau reducerii activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.

Pentru aceste venituri contribuabilii datorează impozit pe venit, contribuţie de asigurări sociale şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate.

Obligaţiile fiscale se stabilesc de contribuabil şi se declară prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul prevăzut la art.122 alin.(1) din  Codul fiscal.

Astfel, pentru taxarea veniturilor din indemnizaţiile prevăzute în OUG nr. 30/2020 și OUG nr. 132/2020, proiectul prevede că ANAF va modifica procedura privind stabilirea din oficiu a CAS și CASS din oficiu.

Ca urmare, pentru categoriile de contribuabili care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate, prin prezentul proiect de ordin se propune:

– actualizarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, prin includerea unui capitol distinct care reglementează procedura de stabilire din oficiu a contribuțiilor sociale pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (1^1)și(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, cu modificările și completările ulterioare și la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020, cu modificările și completările ulterioare;

– aprobarea modelului și conținutului formularelor:

a) „Notificare privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum şi la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare”;

b) „Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum şi la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare”;

c) „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum şi la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare”;

d) „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum şi la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare”.

Pentru indemnizațiile de pandemie, contribuțiile CAS și CASS nu se stabilesc în funcție de sumele încasate, așa cum se face de obicei în cazul veniturilor independente, ci vor fi calculate separat și vor fi plătite, indiferent de câte indemnizații au fost încasate.

Proiectul poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here