Dispoziţiile din Codul fiscal au fost modificate prin recenta Ordonanţă de urgenţă nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 16/2017. Ordonanţa este în vigoare de la data publicării, iar prevederile modificate – din materia de care ne ocupăm aici – se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017. 

Am ales să tratăm, în cele ce urmează, obligaţiile pentru persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, atât pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii ori asimilate salariilor desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Tratând despre contribuabilii/plătitorii la sistemul public de pensii, Codul fiscal încadrează această categorie în art. 136 lit. c). 

Contribuţia de asigurări sociale

Baza lunară de calcul. Prin modificările aduse Codului fiscal de OUG nr. 3/2017, baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuţia individuală.

În Codul fiscal găsiţi detalii privind:

  • tipurile de venituri care se includ în câştigurile brute, luate în considerare la baza de calcul pentru CAS (art. 139);  
  • excepţiile specifice contribuţiilor de asigurări sociale (art. 141);
  • veniturile din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale (art. 142).

Contribuţiile de asigurări sociale individuale se plătesc la bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.

Calculul contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora se realizează prin aplicarea cotelor corespunzătoare prevăzute la art. 138 asupra bazelor de calcul, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 (excepţiile specifice) şi 142(veniturile care nu se include în baza de calcul). 

cote contributii 2017

Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate

Încadrarea calităţii de contribuabil/plătitor de CASS pentru persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora se regăseşte la art. 153 alin. (1) litera f) din Codul fiscal.

Cota de CASS datorată de angajator este de 15,2%, iar contribuţia individuală este de 5,5%.

Baza lunară de calcul. Pentru angajatori sau persoane asimilate acestora, baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate o reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 157 asupra cărora se datorează contribuţia individuală.

În baza lunară de calcul pentru CASS se includ şi următoarele venituri:

  • indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă, acordate în baza OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru zilele suportate de angajator;
  • indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă, acordate în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, numai pentru zilele suportate de angajator.

Se datorează contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza Legii nr. 346/2002, republicată.

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale se stabileşte prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă şi se suportă de către angajatori sau persoanele asimilate acestora ori din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, constituit în condiţiile legii, după caz.

Angajatorii sau persoanele asimilate acestora reţin din contribuţia datorată fondului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sumele astfel calculate.

Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă CASS, precum şi obligaţia de a calcula contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate de aceştia, după caz.

Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate individuale se plătesc, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

 comentarii

1 COMENTARIU

  1. BUNA ZIUA,
    PRESEDINTE SI CENZOR (PENSIONARI)ANGAJATI LA ASOCIATIILE DE PROPRIETARI CU VENITURI ASIMILATE SALARIILOR- SE RETINE CASS 5,5% SI IMPOZIT DE LA ANGAJATI SI 5,2% DE LA ANGAJATOR.
    ESTE OBLIGATORIU SA SE RETINA SI FONDUL DE PENSII -10,5% SI 15,8%?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here