Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 face obiectul unui proiect de hotărâre de Guvern, depusă pe site-ul MFP în data de 10 ianuarie. Alte aspecte tratate în proiectul de act normativ găsiţi aici şi aici. 

O privire de ansamblu ca urmare a aplicării noului regim fiscal

Contribuția de asigurări sociale. S-a considerat necesar să se introducă precizări referitoare la:

  • cumularea veniturilor din activităţi independente, realizate în anul precedent, pentru încadrarea în plafonul reprezentând nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția;
  • aplicarea noului sistem de stabilire a contribuției de asigurări sociale în anul 2018,  pentru care se iau în calcul veniturile din activităţi independente realizate în anul 2017;

Contribuția de asigurări sociale de sănătate. Sunt aduse clarificări privind:

  • indicatorul salariu de bază minim brut pe ţară luat în calcul la stabilirea plafonului anual de 12 salarii minime bute, în funcție de care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, respectiv acesta reprezintă salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
  • aplicarea noului sistem de stabilire a CASS în anul 2018,  pentru care se iau în calcul veniturile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții și din alte surse realizate în anul 2017.

Introducerea contribuției asiguratorie pentru muncă a făcut necesară introducerea în titlul V al Codului fiscal a unui capitol nou privind ”Contribuția asiguratorie pentru muncă”, cu precizări referitoare la contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă și la veniturile pentru care se datorează contribuţia. 

Exemplificări

 În contextul noului sistem de contribuții sociale sunt propuse exemplificări  privind  modul de încadrare a veniturilor realizate în anul fiscal 2017, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, în plafonul minim echivalent cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018, pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale pentru anul 2018.

 Ca urmare a implementării noului sistem de contribuții sociale, se prevede exemplificarea modului de încadrare a veniturilor realizate în anul fiscal 2017, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții și din alte surse, în plafonul minim echivalentul a de 12 ori salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie 2018, pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018,  în contextul noului sistem de contribuții sociale.

 Introducerea contribuției asiguratorie pentru muncă a făcut necesară introducerea în titlul V al Codului fiscal a unui capitol nou privind ”Contribuția asiguratorie pentru muncă”, cu clarificarea aspectelor referitoare la contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă și la veniturile pentru care se datorează contribuţia. 

Modificări propuse

 Se abrogă capitolele cuprinzând normele metodologice privind contribuţiile asigurărilor pentru şomaj, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale și contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

De asemenea, din cuprinsul capitolelor referitoare la contribuțiile de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate se elimină referirile la contribuția individuală de asigurări sociale și la contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate. În acest sens, trimiterile se fac la contribuția de asigurări sociale și la contribuția de asigurări sociale de sănătate.

 În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate care se datorează numai de persoanele fizice, se redefinește capitolul sub denumirea de „Contribuția de asigurări sociale de sănătate”. Totodată, se elimină prevederile referitoare la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum si prevederile referitoare la includerea indemnizațiilor pentru concedii medicale în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări de sănătate.

 În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții și din alte surse, se elimină prevederile referitoare la stabilirea contribuției individuale de asigurări sociale și a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, în funcție de venitul realizat. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here