Semnalăm modificările, în acest domeniu, propuse de MFP printr-un proiect de hotărâre de Guvern, aflată pe site-ul instituţiei din data de 3 martie. 

Modificările şi completările propuse, potrivit Notei de fundamentare a proiectului de hotărâre, vizează următoarele:

  • corelarea prevederilor referitoare la bazele lunare de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale şi al contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, raportată la eliminarea dispoziţiilor referitoare la plafonul maxim reprezentând valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut;
  • clarificarea modului de încadrare a bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în plafonul minim reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, în sensul în care se au în vedere veniturile din salarii sau asimilate salariilor, veniturile din investiţii şi/sau din alte surse;
  • se introduc prevederi prin care se clarifică baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din dividende. 

CAS datorată de angajatori

Potrivit art. 140 din Codul fiscal, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c), o reprezintă suma câştigurilor brute, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuţia individuală. Veniturile din salarii sau asimilate salariilor sunt detaliate la art. 139 Cod fiscal, listă pe care nu pot reproduce aici, din motive de spaţiu.

Contribuabilii prevăzuţi la art. 136 lit. c) sunt persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, atât pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii ori asimilate salariilor desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

Precizările din Normele de aplicare  a acestor dispoziţii urmează să fie modificate, precizându-se astfel că în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau de persoanele asimilate acestora, prevăzută la art. 140 din Codul fiscal, se includ sumele care fac parte din baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale, ţinandu-se seama de excepţiile prevăzute la art. 141 si 142 din Codul fiscal. 

CASS datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Codul fiscal. Tratând despre baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii, art. 176 alin. (2) din Codul fiscal prevede că pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

Normele de aplicare, astfel cum vor fi modificate, introduc o secţiune nouă privind  baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii si din alte surse. Se precizează, astfel, în aplicarea art. 176 alin. (2) din Codul fiscal, că pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, in bani sau in natură, distribuite de către persoanele juridice in cursul anului fiscal precedent, potrivit legii. 

Plafonul de calcul pentru contribuţia anuală de asigurări sociale de sănătate

Art. 179 alin. (3) din Codul fiscal prevede: “Contribuţia anuală se calculează prin aplicarea cotei individuale asupra bazei anuale de calcul, determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, aferente veniturilor prevăzute la alin. (1). Baza anuală de calcul nu poate fi mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară şi nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni. În cazul persoanelor fizice care realizează atât venituri dintre cele prevăzute la alin. (1), cât şi venituri din salarii sau asimilate salariilor, baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate utilizată la încadrarea în plafonul minim prevăzut se determină ca sumă a tuturor bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.”

 Veniturile asupra cărora se calculează contribuţie anuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice includ următoarele categorii:

  • venituri din activităţi independente;
  • venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură;
  • venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

Norme modificate. Prin completările aduse la Norme, în aplicarea art. 179 alin. (3) din Codul fiscal, la încadrarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în plafonul minim reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, se au în vedere toate bazele lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele aferente veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, veniturilor din investiţii şi/sau din alte surse.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here