Modificările de mai jos au fost introduse în Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 319/2017, în vigoare din 4 mai a.c. 

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale

În baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau de persoanele asimilate acestora, prevăzută la art. 140 din Codul fiscal, se includ sumele care fac parte din baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale, ţinându-se seama de excepţiile prevăzute la art. 141 şi 142 din Codul fiscal.

Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă se realizează potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 140 din Codul fiscal, la care fac trimitere aici Normele metodologice, se referă la persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c), atât pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii ori asimilate salariilor desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Excepţiile specifice contribuţiilor de asigurări sociale, prevăzute de art. 141 Cod fiscal la care se face trimitere în punctul modificat, se aplică următoarelor venituri:

  • prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii;
  • veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, precum şi de către persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii.
  • veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru care se datorează contribuţie individuală la bugetul de stat potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
  • ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, în cazul decesului personalului din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, şi indemnizaţiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participării la acţiuni militare.

O altă categorie de excepţii este cea prevăzută în art. 142 Cod fiscal – Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale (ajutoare, locuinţa de serviciu, echipamente tehnice etc.) 

CASS datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

O secţiune nou introdusă în Norme tratează despre baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse. Materia face trimitere la Art. 176 din Codul fiscal care prevede că pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

În aplicarea acestor dispoziţii, completările la Norme precizează că veniturile din dividende, în bani sau în natură, care constituie baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sunt dividendele brute distribuite, indiferent dacă acestea au fost plătite sau nu de către persoanele juridice în cursul anului fiscal precedent, potrivit legii. 

Stabilirea contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate

Şi aici Normele au completări, cu referire la art. 179 din Codul fiscal, dispoziţii prin care se prevede că CASS se calculează prin aplicarea cotei individuale asupra bazei anuale de calcul, determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, aferente veniturilor prevăzute la alin. (1) – vezi Documentarul de mai jos. Baza anuală de calcul nu poate fi mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară şi nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni. În cazul persoanelor fizice care realizează atât venituri dintre cele prevăzute la alin. (1), cât şi venituri din salarii sau asimilate salariilor, baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate utilizată la încadrarea în plafonul minim prevăzut se determină ca sumă a tuturor bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Completările la Norme precizează că la încadrarea bazei anuale de calcul al CASS în plafonul minim reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, se au în vedere toate bazele lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele aferente veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, veniturilor din investiţii şi/sau din alte surse.

Documentar

Codul fiscal. Art. 179

(1) Organul fiscal competent are obligaţia stabilirii contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează, într-un an fiscal, venituri din următoarele categorii:
a) venituri din activităţi independente;

b) venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură;

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) – (9);

d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor. 

Ai nevoie de Normele de aplicare a Codului fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here