ACTUALIZAT * | Contribuţia de asigurări sociale (CAS) datorată de angajatori o să scadă cu cinci puncte procentuale începând din această toamnă, potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament.
Proiectul a fost lansat în dezbatere publică în 16 iunie şi a fost aprobat de Guvern în şedinţa din 18 iunie. Apoi, acesta fost transmis Parlamentului pentru a fi dezbătut şi adoptat în procedură de urgenţă.

Senatul — în calitate de primă Cameră sesizată — l-a adoptat în şedinţa din 24 iunie, iar Camera Deputaţilor — care este Cameră decizională în acest caz — l-a adoptat în şedinţa din 2 iulie.

În prezent, conform prevederilor Codului fiscal (art. 296^18 alin. 3 lit. a^1, a^2, a^3), cotele pentru contribuţia de asigurări sociale (pensii) sunt următoarele:

• 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
• 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
• 41,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 30,8% pentru contribuţia datorată de angajator.
Conform proiectului (.pdf) adoptat de Parlament, contribuţia datorată de angajatori o să scadă cu cinci puncte procentuale, astfel:
• 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
• 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
• 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator.
Atenţie! Scăderea cu cinci puncte procentuale a contribuţiei de asigurări sociale se va aplica începând cu veniturile lunii octombrie 2014.

Pentru ca modificările să se aplice, legea trebuie promulgată prin decret prezidenţial şi publicată în Monitorul Oficial.

MĂSURI DE COMPENSARE

În expunerea de motive (.pdf) anexată proiectului de lege este precizat că impactul negativ generat de reducerea CAS-ului pentru angajatori va fi compensat în acest an din veniturile încasate suplimentar din impozitul pe construcţii.
În 2015, iniţiatorii proiectului de lege precizează că impactul negativ va fi compensat prin:
creşterea veniturilor bugetare încasate ca urmare a implementării de către Fisc a măsurilor de eficientizare a sistemului de colectare a veniturilor bugetare şi de creştere a gradului de conformare voluntară (ex.: prevenirea şi combaterea muncii nedeclarate şi/sau subdeclarate, recuperarea debitelor curente şi diminuarea volumului arieratelor, intensificarea verificărilor la persoanele fizice cu averi mari, întărirea controlului vamal);
creşterea pe termen mediu a obligaţiilor la bugetul general consolidat ca urmare a efectelor de multiplicare economică determinate de această măsură, ce decurg din creşterea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă.
* NOTĂ: Articol publicat iniţial în 17 iunie. Actualizările sunt făcute astfel încât să includă faptul că proiectul a fost adoptat de Guvern şi de Parlament.

Surse: MFP, Guvern, Senat, Camera Deputaţilor | Foto: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here