Ca şi excepţie de la regula de bază, Codul fiscal stabileşte declararea şi plata anuală a impozitului pe profit pentru anumite venituri obţinute din activităţi agricole (cereale, plante tehnice, pomicultură şi viticultură). Cu alte  cuvinte, legiuitorul a stabilit un tratament fiscal diferit de restul contribuabililor, în circumstanţele în care acest domeniu de activitate are caracter sezonier.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 18/10/2012, a fost publicată Legea nr. 177/2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, act normativ care include în categoria contribuabililor care beneficiază de declararea şi plata anuală a impozitului şi a acelor contribuabili care obţin venituri din cultura cartofilor. Acestă prevedere a fost introdusă dat fiind faptul că şi în cazul cartofilor recolta se obţine în a doua parte a anului fiscal. Prin urmare, legiuitorul a prescris în cazul cartofului un tratament fiscal similar celorlalte recolte.

Tratamentul fiscal anterior (aplicabil până la 21 octombrie 2012)

Conform art. 34 alineatul (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, “contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul pe profit”.

Încadrarea în activităţile prevăzute la art. 34 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările ulterioare. Verificarea ponderii veniturilor obţinute de contribuabili din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură se face la sfârşitul fiecărui an fiscal, iar în situaţia în care veniturile majoritare se obţin din alte activităţi decât cele menţionate, aceştia vor aplica pentru anul fiscal următor sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal.

Tratamentul fiscal în vigoare (aplicabil după la 21 octombrie 2012)

Conform Legii nr. 177/2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul pe profit.”

De reţinut! În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează această operaţiune.

Baza legală:

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

3. H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

4. H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

5. O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here