19 Iulie, 2019

Contribuabili inactivi: S-au publicat noi proceduri fiscale

Un recent ordin al preşedintelului Fiscului modifică procedurile care privesc contribuabilii inactivi – şi anume declararea, reactivarea, scoaterea din evidenţă a celor radiaţi –, modelul formularelor de declarare, precum şi formularele de notificare şi avizare.

Ordinul preşedintelului ANAF nr. 1847/2014 este în vigoare începând cu 18 iulie 2014, când a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 535/2014, dată de la care se abrogă OPANAF nr. 3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, şi OPANAF nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce formulare au fost modificate

Prin acest ordin, au fost aprobate noi formulare pentru:

- Procedura privind declararea contribuabililor inactivi;

- Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi;

- Procedura de îndreptare a erorilor materiale;

- Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi;

- Decizia de declarare în inactivitate;

- Decizia de reactivare;

- Decizia de îndreptare a erorii materiale;

- Decizia de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale;

- Notificarea privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv;

- Notificarea privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală;

- Avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, pentru organele de inspecţie fiscală;

- Avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală.

Regimul special aplicabil contribuabilor inactivi

Pe perioada în care contribuabilii sunt declaraţi inactivi, le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Pe cale de excepţie, contribuabilii declaraţi inactivi nu sunt supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor.

Contribuabililor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA datorită declarării inactivităţii fiscale la reactivare sunt înregistrate din oficiu în scopuri de TVA de către organul fiscal competent. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se organizează la nivelul ANAF, procedura fiind de asemenea modificată prin recentul Ordin nr. 1847/2014. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea “Informaţii publice”.

Ca urmare a reorganizărilor care s-au produs în funcţionarea ANAF, competenţa pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi îndreptarea erorilor, conform art. 781 din Codul de procedură fiscală, revine Direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii, a organelor de inspecţie fiscală sau Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz.

Contestaţiile împotriva actelor administrativ-fiscale emise potrivit ordinului se soluţionează de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea registrului contribuabililor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, pe baza documentaţiei şi a motivaţiei formulate de organul fiscal, de Direcţia generală antifraudă fiscală sau de organul de inspecţie fiscală care a formulat propunerea în baza căreia a fost emis respectivul act administrative-fiscal.

ATENŢIE! Contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit procedurii aplicabile, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează această calitate până la îndeplinirea condiţiilor de reactivare prevăzute de lege.

Codul fiscal, despre contribuabilii inactivi

Potrivit art. 781 din Codul de procedură fiscală, contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi dacă nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege, dacă se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia sau, în sfârşit, dacă organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În cazul în care contribuabilii care se găsesc în una din cele trei situaţii descrise, acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal. (Vezi caseta foto de mai jos.)

art11CF

————————————(P)————————————

Lege5 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Foto articol: Stock Vault

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

 • Răspunde
  Irina Turcescu
  ianuarie 19 2016

  Orice contribuabil din Romania este “obligat” sa verifice zilnic ( pentru ca in orice zi unul din partenerii tai poate devenii inactiv) starea activ/inactiv fiscal al tuturor partenerilor sai.
  De exemplu la firma la care lucrez , avem in jur de 1000 colaboratori ( furnizori si clienti) , iar verificarea acestora pentru a vedea daca au devenit inactivi fiscali dureaza in medie 5 zile ( lucreaza 1 om 8 ore pe zi) , dar noi verificam 1 data pe luna.
  Insa de 2 luni am dat de singura solurie care poate verifica toti partenerii odata si dureaza in jur de 5 minute. In acest fel ii verificam pe toti in fiecare zi . Soluia se numeste memox.ro si sunt din Timisoara iar pe aceasta cale le multumesc. Am verificat la ANAF si intr-adevar sunt singurii care au aceasta solutie iar verificare se face up-to-date.

Scrie un comentariu