În afară de situaţiile născute în urma nedepunerii declaraţiilor prevăzute de art. 781 alin. (1) lit. (a) din Codul de procedură fiscală, pot intra în procedura de verificare contribuabilii care se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia sau dacă organele fiscale au constatat că aceştia nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

OPANAF nr. 1847/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 18 iulie 2014, a modificat procedura de verificare, precum şi actele care se întocmesc de organele de control competente.
La data publicării acestui ordin se abrogă OPANAF nr. 3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, şi OPANAF nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi completările ulterioare.

Competenţa de verificare

Deci, avem două situaţii posibile pentru care, în principiu, verificarea se face de către organele de inspecţie fiscală din cadrul ANAF şi structurile sale subordonate, respectiv structurile de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate, după caz.
Însă dacă firma nu funcţionează la sediul fiscal declarat, competenţa de constatare revine Direcţiei generale antifraudă fiscală, numai pentru activităţile desfăşurate de aceasta.
Să vedem, pe rând, cum funcţionează verificările în fiecare din cele două situaţii.

Contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia

În cazul în care organul de inspecţie fiscală, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există, întocmeşte un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie. Totodată, organul de inspecţie fiscală trimite la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentantului legal al contribuabilului invitaţia prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situaţiei sale fiscale.
La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde:
– procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control împreună cu invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale;
– avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală.

Contribuabilul nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat

În situaţia în care se constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecţie fiscală va solicita, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspecţie fiscală, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite şi la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentanţilor legali ai contribuabilului.

Sediile secundare. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecţie fiscală trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează. Identificarea sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a ANAF, dar organul de inspecţie fiscală poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acesta.

Procesul verbal. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de inspecţie fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de organul de inspecţie fiscală pentru identificarea acestuia.
La procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control se anexează următoarele documente:
– invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;
– orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Dosarul inspecţiei. La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde:
– procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control;
– avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală.
Dosarul se întocmeşte în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit.

În ce condiţii se implică Direcţia antifraudă fiscală

În situaţia în care se constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, inspectorii antifraudă vor solicita, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, denumită organ de control, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite şi la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentanţilor legali ai contribuabilului.

Sedii secundare. Ca şi în cazul anterior, în cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de control trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează, identificarea sediilor secundare se face din baza de date a ANAF, iar organul de control poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acesta.

Procesul verbal. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de control, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de inspectorii antifraudă pentru identificarea acestuia. La procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control se anexează următoarele documente:
 invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de control pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;
 orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Dosarul inspecţiei.  La finalizarea controlului, organul de control întocmeşte un dosar care va cuprinde procesul-verbal şi avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală.
Dosarul se întocmeşte în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here