În materialul de faţă vom prezenta informaţii de interes general referitoare la contravenţiile din trafic, respectiv amenzile date şoferilor în cazul nerespectării prevederilor legale, punctând aspectele privind termenul de plată a amenzilor şi procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

* Este legală trimiterea proceselor verbale de constatare a contravenţiei prin poştă ?

DA. Constatarea contravenţiilor se poate face şi fără oprirea contravenientului, precum şi în lipsa acestuia, dacă săvârşirea contravenţiilor este probată cu un mijloc tehnic certificat, potrivit legii, din dotarea poliţiei. În aceste situaţii, procesul-verbal se comunică de către agentul constatator, prin poştă, în termen de cel mult o lună de la data încheierii.

* Care este termenul de plată a amenzilor ?

Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achita în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 20 de puncte amendă, contravenientul poate achita pe loc jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. Dacă procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost primit prin poştă, se poate achita jumătate din minimul amenzii în acelaşi termen de 2 zile lucrătoare de la data ridicării corespondenţei.

După trecerea celor 2 zile lucrătoare de la comunicare, contravenientul plăteşte integral valoarea amenzii stabilite prin procesul verbal de către agentul constatator.

* Unde se pot achita procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei ?

Amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale şi se achită la Casa de Economii şi Consemnaţiuni– CEC- S.A., la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile publice locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază funcţionează acestea, de cetăţenia, domiciliul, sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.

Cei care au domiciliul în municipiul Bucureşti şi au fost sancţionaţi contravenţional pentru o faptă săvârşită în această localitate pot achita amenda on-line, accesând acest site.

De asemenea, contravenienţii mai pot achita şi pe loc, la agentul constatator, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, pentru amenzile în cuantum de până la 20 puncte-amendă.

* Ce trebuie făcut după achitarea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei?

După efectuarea plăţii, în termen de 15 zile, procesul-verbal împreună cu o copie de pe chitanţa de plată a amenzii se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimit prin poştă unităţii de poliţie din care acesta face parte.

În cazul achitării on-line a amenzilor contravenţionale, nu mai este necesară nici o altă formalitate.

ATENŢIE! Un şofer nu poate afla prin internet câte puncte de penalizare a cumulat.

Sursa: Poliţia Rutieră

1 COMENTARIU

  1. Soferii au o modalitate foarte simpla, rapida si gratuita de a plati amenzile de circulatie online. Nu trebuie decat sa completeze un formular, sa faca plata cu cardul de debit sau de credit si in 5 minute primesc confirmarea de plata prin email. Site-ul https://www.amenda-online.ro/ este autorizat de Directia de Impozite si Taxe Locale si este valabil pentru soferii din toata tara.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here