Contravenţiile pe care le semnalăm privesc prestatorii de servicii de plată şi au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul. Publicată în Monitorul Oficial nr. 766/2016, hotărârea va intra în vigoare din data de 30 octombrie anul acesta. 

Prin cadrul instituţional astfel creat, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este responsabilă cu supravegherea respectării aplicării prevederilor Regulamentului în relaţia dintre prestatorii de servicii de plată şi consumatorii, precum şi cu constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor. 

Ce fapte sunt considerate contravenţii

 Nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată a prevederilor din Regulament privind dreptul consumatorului ca la încheierea unui acord contractual cu un prestator de servicii de plată să poată solicita să deţină două sau mai multe mărci de plată diferite pe un instrument de plată cu cardul, atunci când un astfel de serviciu este oferit de prestatorul de servicii de plată; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

 Nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată a obligaţiei ca, într-un termen rezonabil premergător semnării contractului, să furnizeze consumatorului informaţii clare şi obiective cu privire la toate mărcile de plată disponibile şi cu privire la caracteristicile acestora, inclusiv cu privire la funcţionalitatea, costul şi securitatea acestora; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

 Nerespectarea de către emitenţii, acceptanţii, entităţile de prelucrare şi alţi prestatori de servicii tehnice a interdicţiei ca, în schemele de plată cu cardul, să insereze mecanisme automate, software sau dispozitive în instrumentul de plată sau echipamentul instalat la punctul de vânzare care limitează posibilitatea de alegere a mărcii de plată sau a aplicaţiei de plată sau a ambelor, de către plătitor sau de către beneficiarul plăţii atunci când utilizează un instrument de plată coetichetat; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

 Nerespectarea obligaţiei beneficiarilor plăţilor care decid să nu accepte toate cardurile sau alte instrumente de plată ale unei scheme de plată cu cardul de a îi informa cu privire la aceasta pe consumatori în mod clar şi neechivoc, în acelaşi timp în care le comunică informaţii cu privire la acceptarea altor carduri şi instrumente de plată ale schemei de plată cu cardul; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

 Nerespectarea de către beneficiarii plăţilor care decid să nu accepte toate cardurile sau alte instrumente de plată ale unei scheme de plată cu cardul a obligaţiei ca informaţiile să fie afişate în mod vizibil la intrarea în magazin şi la casă; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

 Nerespectarea de către beneficiarii plăţilor a obligaţiei ca, în cazul vânzărilor la distanţă, informaţiile prevăzute la art. 10 paragraful (4) din Regulament să fie afişate pe site-ul internet al beneficiarului plăţilor ori pe orice alt suport electronic sau mobil utilizat; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Textul la care se face trimitere prevede:

«Beneficiarii plăţilor care decid să nu accepte toate cardurile sau alte instrumente de plată ale unei scheme de plată cu cardul îi informează cu privire la aceasta pe consumatori în mod clar şi neechivoc, în acelaşi timp în care le comunică informaţii cu privire la acceptarea altor carduri şi instrumente de plată ale schemei de plată cu cardul. Informaţiile respective sunt afişate în mod vizibil la intrarea în magazin şi la casă. În cazul vânzărilor la distanţă, aceste informaţii sunt afişate pe site-ul internet al beneficiarului plăţilor ori pe orice alt suport electronic sau mobil utilizat. Informaţiile sunt furnizate plătitorului în timp util şi înainte ca plătitorul să încheie un contract de cumpărare cu beneficiarul plăţii.» 

 Nerespectarea de către beneficiarii plăţilor a obligaţiei ca informaţiile prevăzute anterior să fie furnizate plătitorului în timp util şi înainte ca plătitorul să încheie un contract de cumpărare cu beneficiarul plăţii; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

 Nerespectarea de către emitenţi a obligaţiei de a se asigura că instrumentele lor de plată sunt identificabile electronic; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

 Nerespectarea de către emitenţi a prevederilor din Regulament referitoare la obligaţia ca emitenţii să se asigure că instrumentele lor de plată cu cardul nou-emis sunt identificabile în mod vizibil, astfel încât beneficiarii plăţii şi plătitorii să poată identifica în mod neechivoc ce mărci şi ce categorii de carduri preplătite, carduri de debit, carduri de credit sau carduri comerciale sunt alese de către plătitor; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei

Ai nevoie de Regulamentul nr. 751/2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau Kindle, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here