Propunerea face parte dintr-un proiect de lege privind modificarea şi completarea Codului muncii. Proiectul este formulat de un comitet de iniţiativă legislativă, potrivit Legii nr. 189/1999, şi a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 173/2014.
Potrivit dispoziţiilor actuale din Codul muncii, prevăzute de art. 17, anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice. Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz.
Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz.
Acelaşi articol din Codul muncii dispune că persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la o serie de elemente, faţă de care comitetul de iniţiativă legislativă propune şi informarea candidatului selectat, în legătură cu:
– obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului, aplicabile la nivelul angajatorului;
– clauza de obiectiv de performanţă.

Obiectivul de performanţă în negocierile colective

În viziunea susţinătorilor proiectului, obiectivul de performanţă presupune, pe lângă îndeplinirea la timp şi întocmai a atribuţiilor de serviciu, obţinerea de rezultate concrete şi evaluabile, care materializează o îmbunătăţire generală a activităţii unităţii sau a compartimentului funcţional din care face parte salariatul.
Obiectivele de performanţă ar trebui să facă obiectul negocierii colective, urmând să fie stabilite pe categorii de salariaţi, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, după caz.
Îndeplinirea obiectivelor de performanţă ar trebui să facă parte din condiţiile de majorare a salariului sau de promovare în carieră.
Pe de altă parte, neatingerea obiectivelor de performanţă nu ar trebui invocată atunci când se motivează concedierea pentru necorespundere profesională, în baza art. 61 lit. d). Textul la care se face trimitere ar urma să fie, de asemenea, modificat, urmând să prevadă concedierea “în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat în perioada de probă”.

Clauza de obiectiv de performanţă în contractul individual de muncă

Articole noi propuse a fi introduse în Codul muncii ar urma să prevadă că părţile pot conveni, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, introducerea unei clauze de obiectiv de performanţă, aşa cum am arătat anterior.
În viziunea autorilor proiectului, clauza de obiectiv de performanţă se poate introduce pe parcursul executării contractului individual de muncă prin încheierea în scris a unui act adiţional la contract.
Potrivit proiectului propus, revine părţilor, de comun acord, să stabilească concret condiţiile şi conţinutul clauzei de obiectiv de performanţă în conformitate cu regimul general prezentat mai sus.

Proiectul de modificare a Codului muncii poate fi consultat integral AICI.

——————————(P)——————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here