Potrivit art. 103 din Codul muncii, salariatul cu fracțiune de normă (part-time) este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil.

Pentru a înţelege mai bine această prevedere legislativă, subliniem faptul că durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, aşadar un contract part-time este definit prin prestarea activităţii sub norma întreaga de 40 de ore/săptămână, fără a fi specificată în lege o condiţie privind repartiţia fracţiunii de normă, care poate fi şi inegală.

Angajatorul poate încadra salariați cu fracțiune de normă prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, denumite contracte individuale de muncă cu timp parțial.

ATENŢIE! Contractul individual de muncă cu timp parțial se încheie numai în formă scrisă.

Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă din aceeași unitate, care are același tip de contract individual de muncă, prestează aceeași activitate sau una similară cu cea a salariatului angajat cu contract individual de muncă cu timp parțial, avându-se în vedere și alte considerente, cum ar fi vechimea în muncă și calificarea/aptitudinile profesionale.

Atunci când nu există un salariat comparabil în aceeași unitate, se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu.

Contractul individual de muncă part-time cuprinde, în afara elementelor prevăzute obligatoriu în Codul muncii, următoarele:

 • durata muncii și repartizarea programului de lucru;
 • condițiile în care se poate modifica programul de lucru;
 • interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.

În situația în care într-un contract individual de muncă cu timp parțial nu sunt precizate elementele prevăzute mai sus, contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.

Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură de drepturile salariaților cu normă întreagă, în condițiile prevăzute de lege și de contractele colective de muncă aplicabile.

ATENŢIE! Drepturile salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile salariaților de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracțiune de normă, fie de la un loc de muncă cu fracțiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-și mări programul de lucru, în cazul în care apare această oportunitate.

De asemenea, angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariția unor locuri de muncă cu fracțiune de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracțiune de normă și invers. Această informare se face printr-un anunț afișat la sediul angajatorului iar o copie a acestuia se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanților salariaților.

Angajatorul asigură, în măsura în care este posibil, accesul la locuri de muncă part-time la toate nivelurile.

Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

10 COMENTARII

  • Atat timp cat venitul brut lunar (cumulat la toate locurile de munca) este mai mare sau egal cu 1900 lei, taxele sunt datorate exclusiv de catre angajat (25% pensie, 10% sanatate, 10% impozit venit – taxe cu retinere la sursa). Plata taxelor se face de catre angajator.

 1. Este posibil sa fiu angajat cu un contract de munca de 8 ore, si sa fiu angajat la o alta firma 3 ore, dar nu in fiecare zi doar atunci cand este nevoie ?
  multumesc

 2. Ce se întâmplă când lucrezi cu 4 ore la o societate și cu alte 4 ore la altă societate, dar la una din ele pe o perioadă de 2- 3 luni se suspendă contractul ( concediu fără plata) , contribuțiile se plătesc doar la 4 ore sau la norma întreagă?

 3. Pt .personal curățenie, cenzor și membru în consiliul de administrație se pot face contracte part time.? Care sunt costurile la un net de 500 ron?menționez suntem asociate locatari,și vrem sa punem în legalitate cheltuielile.

 4. Bina,ce se intamlla cand lucrezi la doua societat diverse,la ambele contract cu 4 ore?contributiile se platesc la 4 sau 8 ore?vechimea e echivalenta ca si la norma intreaga?insumate fiind 8 ore!Multumesc mult !

 5. Buna seara am si eu o intrebare de 2 ani muncesc la o cooperativa in italia ultima data mia facut un contract scria pe 1 an apoi dupa 2luni mia dat o foaie care scrie indeterminat si.partial e schimbat sI orarul de la cateva ore am.puse mai.multe…intrebarea mea este daca raman însărcinată ce drepturi as avea?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here