Două texte normative sunt de luat în considerare. Mai întâi, Codul de procedură civilă, care prevede prin art. 632 că executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, acestea fiind constituite din hotărâri executorii, hotărâri definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.
În materia care interesează aici, potrivit art. 8 din O.G. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, contractele de leasing, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii.
Faţă de această din urmă reglementare, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare, pârâtul a ridicat o critică de neconstituţionalitate. Autorul a susţinut, în esenţă, că prevederile criticate sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constituţie, prin aceea că atribuie “putere de titlu executoriu unui contract de leasing”, executarea putând fi efectuată doar pe baza cererii formulate de societatea de leasing, care nu este ţinută să facă dovada realităţii derulării contractului de leasing. De asemenea, autorul a mai apreciat că puterea de titlu executoriu atribuită unui contract de leasing trebuie limitată la restituirea bunului, obiect al contractului de leasing, şi la obligaţiile scadente până la momentul restituirii.
În soluţionarea cererii, Curtea Constituţională, făcând referire şi la soluţiile anterioare, a făcut o serie de constatări pe care le prezentăm succint.
Dispoziţia legală criticată face aplicarea principiului consacrat de art. 372 din Codul de procedură civilă, în sensul că executarea silită se poate face nu numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti învestite cu formulă executorie, ci şi în virtutea unui titlu executoriu prevăzut de lege [art. 632 din noul Cod de procedură civilă].
Prevederea legală criticată a acordat, în mod general, calitatea de titluri executorii contractelor de leasing, precum şi garanţiilor reale şi personale constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, fără ca prin aceasta să se instituie privilegii sau discriminări.

Referitor la posibilitatea creditorului contractului de leasing de a se adresa direct executorului judecătoresc în vederea executării silite, dispoziţiile art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă [art. 711 alin. (2) din noul Cod de procedură civilă] permit ca, atunci când executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu ce nu a fost emis de o instanţă de judecată, să poată fi invocate pe calea contestaţiei la executare şi apărări de fond împotriva acelui titlu.


În cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing, desigur, dacă în contract nu se prevede altfel [art. 15]. Ca atare, aspectele rezultate din aceste prevederi ţin de interpretarea şi aplicarea în concret a legii, fiind atributul instanţelor de judecată.
Curtea a respins ca neîntemeiată critica de neconstituţionalitate prin Decizia nr. 119/2014, al cărei text integral poate fi consultat în Monitorul Oficial nr. 351/13.05.2014.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here