Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței din 5 noiembrie un proiect de ordonanță de urgență care stabilește că noile norme de aplicare a Legii cumpărării terenurilopr agricole, intrată în vigoare pe data de 13 octombrie, nu vor fi aplicate încă, deoarece nu au fost întocmite, astfel că noua lege va fi aplicată pe normele vechi.

Prin Legea nr. 175/2020 au fost aprobate modificările și completările Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, prin care au fost stabilite condiții și termene limitative pentru aplicareaacestei proceduri. Astfel, noua lege stabilește o nouă ordine de preempțiune și noi condiții de achiziționare a proprietăților în cazul tuturor cumpărătorilor, dar și interdicția înstrăinării acestor terenuri timp de 8 ani, sub condiția unui impozit de 80%.

Guvernul ar fi trebuit să modifice normele metodologice privind vânzare terenurilor în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii, dar acum susține, în nota de fundamentare a proiectului de OUG că termenul a fost foarte scurt și ”există posibilitatea apariției unor întârziei sau blocaj în soluționarea dosarelor privind vânzarea terenurilor, fapt ce ar putea să atragă un număr însemnat de procese civile”.

Așadar, cererile de vânzare de terenuri agricole depuse până la data de 13 octombrie se supun legislației în vigoare până la această data.

Articol unic – Prin derogare de la prevederile tezei finale a alineatului (1) al articolului II din Legea nr. 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 741 din 14 august 2020, cererile depuse până la intrarea în vigoare a acesteia se supun legislației în vigoare la data depunerii lor. Contractele de vânzare se încheie în baza avizelor finale sau adeverințelor eliberate ca urmare a cererilor depuse până la data intrării în vigoare a Legii nr. 175/2020 și se supun legislației aplicabile la data depunerii cererilor.

Legea 17/2014, în vigoare, prevede că înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preempțiune, în următoarea ordine:

  • al coproprietarilor,
  • al arendașilor,
  • al proprietarilor vecini,
  • al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, la preț și în condiții egale.

Noua lege a stabilit următorul drept de preempțiune:

– preemptori de rang I: coproprietari și rude până la gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;

– preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță de vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii.

– preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării – preemptori de rang IV: tinerii fermieri

– preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu- Șișeștiˮ și unitățile de cercetare dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Șişeşti” şi a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și Industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora;

– preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ- teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;

– preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.

Legea stabilește și condițiile cumulative pentru cumpărarea terenurilor agricole de către persoane fizice sau firme, în cazul în care nu este exercitat dreptul de preempțiune.

În baza noii legi se instituie și Registrul unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, denumit Registru unic, care reprezintă sistem electronic, constituit pe baza datelor și informațiilor furnizate de către autoritățile administrației publice locale, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Proiectul de Ordonanţă poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

 

2 COMENTARII

  1. 18-nov astazi, la mai mult de o luna de la schimbarea legii si a blocajului notariatelor in ceea ce priveste vanzarea de terenuri extravilane si NU S-A SCHIMBAT NIMIC!!! NOTARIATELE NU PRIMESC NICI O INSTRUCTIUNE!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here