Regulile pentru înregistrarea evidențelor angajaților au fost schimbate de Guvern, printr-un proiect de hotărâre care după publicarea în Monitorul Oficial, se va aplica imediat. Astfel, societățile din domeniul privat vor folosi un Registru privat, iar instituțiile de stat, un Registru public. Registrul va fi transmis in inspectoratului teritorial de muncă cu ordinea angajării sau numirii salariaților săi și va cuprinde:

 • elementele de identificare ale tuturor angajaților
 • data angajării/numirii
 • funcția
 • salariul
 • sporurile și cuantumul acestora
 • perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu (dacă este cazul)
 • perioada detașării (dacă este cazul)
 • data încetării funcției.

Au obligația de a transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale și reprezentanțele comerciale și economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetățenia română sau reședința permanentă în România, se arată în proiectul guvernului.

Acul emis de Guvern spune că Registrul privat va fi completat în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă, iar Registrul public se va completa în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă, a actelor administrative de numire pentru funcționarii publici sau a altor acte privind exercitarea funcției de către personalul plătit din fonduri publice. Ambele tipuri vor trebui întocmite însă în format electronic și transmise în aceași fel către ITM.

Pentru transmiterea electronică a acestor date, Ministerul Muncii va achiziționa un sistem informatic și până la data la care acesta va fi disponibil, transmiterea se va face prin ordin al ministrului, urmând ca în cel mult 10 zile, instituțiile statului să furnizeze datele, iar cele din sistemul de apărare, poliție, siguranță națională, să le trimită separat, pe baza unor protocoale.

Sistemul va fi interconectat între ministerul Muncii, deținătorul lui, ANAF și ANFP, iar ministerul Muncii va avea acces și la bazele de date deţinute de alte autorităţi/instituţii publice privind evidenţa populaţiei, declaraţiile şi înregistrările fiscale, evidenţa angajatorilor înregistraţi în Registrul Comerţului sau la Ministerul Finanţelor Publice.

Alte prevederi ale actului normativ aprobat de guvern se referă la:

 • stabilirea obligativității, pentru angajatori, de a elibera o adeverință salariatului, la încetarea contractului individual de muncă, care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate ;
 • clarificarea unor reglementări din actuala hotărâre în ceea ce priveşte sancţionarea muncii nedeclarate, precum și recorelarea/reformularea contravențiilor și sancțiunilor conform modificărilor și completărilor aduse prin prezentul proiect;
 • scurtarea perioadei, de la 15 la 5 zile, în care Inspecția Muncii are obligația de a furniza date/informații din registrul privat (REVISAL), la solicitarea unei persoane, cu privire la activitatea desfășurată de aceasta, la durata activității, la salariu, la vechimea în muncă și în specialitate. Același termen va fi valabil și în cazul registrului public din momentul în care acesta va fi lansat.

Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 a fost necesară pentru a avea o evidență clară a salariilor în plată ale personalului plătit din fonduri publice.

Registrele înființate, înregistrate, completate și transmise, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 și ale Hotărârii Guvernului nr. 500/2011, înainte de introducerea Registrului public și a celui privat, vor trebui păstrate și arhivate de către angajatori.

Ai nevoie de HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here