Președintele, Klaus Iohannis, a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori și pentru modificarea alin. (1) al art. 79 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (PL-x 116/08.03.2021).

Potrivit proiectului de lege, care va deveni Legea nr.187/2021, contractele de credit pot fi încheiate, la cererea consumatorului și cu acordul creditorului, la domiciliul acestuia sau prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță în condițiile Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004.

În prezent, potrivit alin. (1) al art. 79 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010, Contractele de credit nu pot fi încheiate în afara punctelor de lucru organizate în acest scop în spații comerciale, în condițiile legii.”

Se exceptează de la aceste prevederi contractele de credit legate.

În expunerea de motive se arată că „În prezent, în cadrul OUG 50/2010 există necorelări între prevederile art. 79 și prevederile care vizează încheierea la distanță a contractelor de credit (art. 11, 15, 16, 22, 24, 34, 62, 63 etc.), precum și cu dispozițiile OG 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare. Aceste prevederi contradictorii generează neclaritate, inclusiv la nivelul autorităților române, în condițiile în care încheierea la distanță a contractelor reprezintă o practică reglementată la nivel european și întâlnită în majoritatea statelor membre”.

Ordonanța de urgență nr. 50/2010 reglementează drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește contractele de credit pentru consumatori. Potrivit acesteia, contract de credit  este contractul prin care un creditor acordă, promite sau stipulează posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilități financiare similare, cu excepția contractelor pentru prestarea de servicii în mod continuu ori pentru furnizarea de bunuri de același fel, atunci când consumatorul plătește pentru asemenea servicii sau bunuri în rate, pe durata furnizării lor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here