Recenta ordonanţă de urgenţă reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit imobiliar şi modifică unele acte existente, în conformitate cu normele comunitare şi aduce completări şi modificări la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 727 din 20.09.2016. şi intră în vigoare la 10 zile de la data publicării. 

Iată care sunt orientările generale ale noului act normativ. Ordonanţa reglementează:

  • drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit pentru consumatori privind vânzarea, respectiv cumpărarea unor bunuri imobile, precum şi la contractele de credit garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile;
  • aspecte privind evaluarea bonităţii înainte de acordarea unui credit de către creditorii non- financiari ;
  • cerinţe prudenţiale şi de supraveghere, inclusiv pentru înfiinţarea şi supravegherea intermediarilor de credite şi a entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe;
  • aspecte cu privire la furnizarea de servicii accesorii.

Pentru a se preîntâmpina problemele din cauza variaţiei dobânzii sau a cursului de schimb valutar, dar şi ca urmare a altor aspecte neprevăzute, sunt introduse măsuri legislative care vizează inclusiv etapa precontractuală, astfel încât consumatorul să fie în măsură să aleagă oferta cea mai potrivită situaţiei şi nevoilor sale, dar şi pe cele contractuale.

Se introduc prevederi speciale pentru a reglementa recuperarea creanţelor, în condiţile în care tot mai mulţi creditori cesionează creanţe către entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, astfel încât se doreşte stabilirea unui echilibru în relaţia contractuală dintre consumatori şi entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe.

Pentru prevenirea riscului valutar, în cazul creditelor în valută, se stabilesc măsuri care să asigure conştientizarea de către consumatori a riscului pe care şi-l asumă, precum şi posibilitatea consumatorilor de a-şi limita expunerea la riscul ratei de schimb valutar pe durata creditului.

Este vizat şi contractul de credit garantat cu ipotecă, încheiat pe o perioadă îndelungată de timp şi care implică sume semnificative, în special în situaţia în care imobilul ipotecat este chiar locuinţa consumatorului.

Măsurile ar trebui să asigure protecţia necesară consumatorilor în cazul în care există dificultăţi la rambursarea ratelor, în situaţia executării silite, precum şi a cesionării creanţei către entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, în condiţiile în care, în prezent, penalităţile ce se pot acumula pentru neplata la timp a ratelor sunt împovărătoare pentru consumator, fiind mare riscul pierderii locuinţei în cadrul derulării procedurilor de executare silită şi al rămânerii cu datorii faţă de creditor, deşi garanţia a fost executată.

Consumatorii beneficiază de prevederile ordonanţei de urgenţă în cazul tuturor contractelor prevăzute la art. 2 alin. (1), indiferent de modul în care contractele sunt intitulate sau formulate ori de obiectul acestora. 

Ordonanţa de urgenţă NU se aplică:

  • contractelor de credit acordate de către un angajator angajaţilor săi, ca activitate secundară, atunci când aceste credite sunt acordate fără dobândă sau cu o dobânda anuală efectivă mai mică decât cea practicată în mod obişnuit pe piaţă şi care nu se oferă în general publicului;
  • contractelor de credit în care creditul este acordat fără dobândă şi fără comisioane, cu excepţia comisioanelor aplicate pentru recuperarea costurilor legate în mod direct de garantarea creditului;
  • contractelor de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniu locativ, pentru aspecte referitoare la economisirea aferentă acestora;
  • contractelor de credit referitoare la credite acordate unui public restrâns în baza unei dispoziţii legale de interes general, fără dobândă sau la rate ale dobânzii mai mici decât cele practicate în mod obişnuit pe piaţă ori în condiţii care sunt mai avantajoase pentru consumator decât cele obişnuite de pe piaţă şi cu rate ale dobânzii care să nu fie mai mari decât cele practicate în mod normal pe piaţă. 

Unele dispoziţii privind aplicarea ordonanţei

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, vor putea să acorde credite dezvoltatorii imobiliari înregistraţi de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi vor putea să desfăşoare activitatea de recuperare creanţe, entităţile înregistrate de ANPC.

Procedura de înregistrare va fi reglementată în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, prin ordin al preşedintelui ANCP.

Intermediarii de credite care desfăşoară, înainte de data intrării în vigoare, activităţile de intermediere de credite pot continua desfăşurarea acestor activităţi până la data de 21 martie 2017 fără a îndeplini obligaţia înregistrării, dar cu obligaţia să prezinte consumatorilor contracte de credit, să ofere asistenţă consumatorilor prin organizarea de activităţi pregătitoare sau alte activităţi administrative precontractuale privind contractele de credit, precum şi cu obligaţia de a încheiea contracte de credit cu consumatorii în numele creditorului.

Până la data de 21 martie 2017, creditorii, intermediarii de credite şi reprezentanţii desemnaţi care desfăşoară activităţi reglementate prin ordonanţa de urgenţă dinainte de 20 martie 2014 respectă prevederile specifice din noua reglementare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să elaboreze, în termen de 6 luni, legislaţia secundară privind informaţiile şi documentele pe care asigurătorul le solicită consumatorului în vederea evaluării riscului pentru preluarea în asigurare.

Prevederile ordonanţei de urgenţă nu aduc atingere dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Se interzice caselor de ajutor reciproc şi caselor de amanet înregistrate în Registrul de evidenţă prevăzut de Legea nr. 93/2009,
precum şi altor persoane care nu sunt creditori în sensul acestei ordonanţe de urgenţă, să acorde credite garantate cu un bun imobil ori care implică un drept legat de un bun imobil.

Este bine de reţinut că noua reglementare aplică normele comunitare, astfel că, în principiu, nu va mai lăsa loc la interpretări. Inclusiv informaţiile furnizate de instituţiile de credit respectă modelul din Fişa europeană de informaţii standardizate, cu toate detaliile tehnice şi – iarăşi foarte important – scrise cu corp 12 !

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here