OMMPS nr. 585 din 2021 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 a fost publicat în Monitorul oficial nr0712 din 19 iulie 2021.

Modelul cadru al contractului individual de muncă este adoptat prin OMMPS nr. 64/2003 cu modificări ulterioare.

Prin OUG nr. 37/2021 s-a simplificat procedura aplicabilă documentației în domeniul resurselor umane pentru angajatorii microîntreprinderi cu până la nouă salariați pentru care fișa postului și atribuțiile postului se pot comunica verbal.

Cu toate acestea, există opinii că atribuțiile postului trebuie comunicate în scris salariatului.

Actul normativ analizat astăzi se adresează acestor angajatori microîntreprinderi cu până la nouă salariați și stabilește că una dintre clauzele contractuale este o scurtă descriere a activității.

O altă modificare adusă este obligația angajatorului de a informa salariatul cu privire la obligația acestuia de a adera la un fond de pensii administrat privat. Desigur, această obligație este aplicabilă doar acelor persoane fizice ce au calitatea de contributor la fondurile de pensii administrate privat așa cum sunt prevăzuți în Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Actul normativ nu are dispoziții asupra contractelor de muncă aflate deja în derulare pentru angajatorii microîntreprinderi cu până la nouă salariați ce beneficiază de simplificarea documentației în domeniul muncii conform reglementărilor mai sus amintite.

Noi apreciem că trebuie întocmite acte adiționate la aceste contracte individuale de muncă care să transpună noile prevederi normative.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here