Contract de arendă PF. Ce taxe şi contribuţii trebuie plătite la stat?

Problemă întâlnită în practică: Am un contract de arendă, negociat şi semnat de părţi. In contract se menţionează o arendă de 2.500 lei/an. Ce dări trebuie plătite?
 
Punct de vedere al autorului:
 
1. Contractul de arendă se înregistrează la ANAF. Potrivit art. 120 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, “Art. 120 alin. (2) (..)  Contribuabilii care obțin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent. ”
 
2. Veniturile din arendă se supun impozitului de 16% asupra venitului net. Potrivit art. 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, “Art. 84. – (4) În cazul veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabilește pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părți și reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. (7) Venitul net din arendă se stabilește la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. (8) Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reținere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final. (9) Impozitul astfel calculat și reținut pentru veniturile din arendă se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut. ”
 
3. Veniturile din arendă se supun CASS de 5.5% asupra bazei de calcul.  Potrivit art. 173 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, “Art. 173. – (2) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut și nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția. ”
 
4. In speţă, aplicarea calculelor arată următoarele:

Suma trecută in contract

2.500 lei

 

Baza de calcul pentru impozitul pe venit (Venitul net din arendă)

2.500 lei -  2.500 lei x 40%= 1500 lei

Art. 84 alin. (7) din Legea 227/2015

Impozitul pe veniturile din arendă (Venitul net din arendă x  16%)

1500 lei  x  16% = 240 lei

Art. 84 alin. (8) din Legea 227/2015

Baza de calcul pentru CASS

2.500 lei -  2.500 lei x 40%= 1500 lei

Art. 173 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015

Contribuţia la sănătate CASS

1.500 lei  x  5,5% = 83 lei

Art. 173 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015

Suma netă de plată

2.500 lei – 240 lei – 83 lei = 2.177 lei

 

 
Ai nevoie Codul fiscal? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI! 
comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu