Monografii contabile aplicabile în anul 2020: Contarea operațiunii de dobândire a unei mașini în cadrul unui concurs organizat de către un terț

Întrebare.  Bună ziua. Cum se înregistrează în contabilitate operațiunea prin care un SRL (microîntreprindere) dobândește în ianuarie 2020 o mașină de la un partener de afaceri în cadrul unui concurs? Transferul mașinii se va realiza în baza unui proces verbal și a actelor de identitate ale acesteia. Aș vrea să știu dacă am dreptul să deduc TVA-ul. Mulțumesc.

Opinie: O entitate trebuie să țină evidențe corecte și complete ale tuturor operațiunilor efectuate în desfășurarea activității economice. În practică, se întâlnesc spețe pentru a căror soluționare se face apel la principiile contabile, raționamentul și judecata profesională.

Analiza operațiunii:

Contarea operațiunii contabile: 2133. Mijloace de transport (A) = 7588. Alte venituri din exploatare (P) la valoarea justă a mașinii.

Legea contabilității nr. 82/1991: ,,Art. 12. –  (1) Contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă. Art. 13. –  Înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile. Art. 11. –  Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.”

Ordinul MFP nr. 1802/2014: ,,pct. 106. – (2) Valoarea justă a imobilizărilor corporale este determinată, în general, plecând de la valoarea lor de piaţă, pe baza informaţiilor pe care le-ar utiliza participanţii de pe piaţă atunci când stabilesc preţul activului, presupunând că participanţii de pe piaţă acţionează pentru a obţine un beneficiu economic maxim. (3) Valoarea justă reprezintă preţul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ într-o tranzacţie reglementată pe piaţa principală (dacă există) sau cea mai avantajoasă, la data evaluării, în condiţiile curente de piaţă (adică un preţ de ieşire), indiferent dacă respectivul preţ este direct observabil sau este estimat utilizând o altă tehnică de evaluare”.

Documentele justificative: procesul verbal de recepție ca document de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate, metodologia privind organizarea concursului prin intermediul căruia SRL-ul a intrat în posesia mașinii, fișa de amortizare a mijlocului fix, documentele de identitate ale mașinii, note de calcul, documente din care rezultă valoarea de piață a bunului. Evidența analitică a mijloacelor fixe se realizează prin Fişa mijlocului fix, document care se întocmește pentru fiecare mijloc fix. Evidența operativă a mijlocului fix intrat sau ieșit din patrimoniu gestionat se ține cu ajutorul Registrului numerelor de inventar, document utilizat pentru atribuirea numerelor de inventar mijloacelor fixe (imobilizărilor corporale) existente în entitate, în vederea identificării lor. În Registrul numerelor de inventar se înregistrează cronologic mijloacele fixe intrate în entitate.

Impozitarea operațiunii: Potrivit art. 53 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderii va include și veniturile din tranzacția analizată. Prin urmare, SRL-ul va colecta și va plăti la bugetul de stat 1% sau 3% aplicată la valoarea justă a mașinii dobândite de la partenerul de afaceri.

Tratament TVA: Dreptul de deducere a TVA este reglementat prin prevederile art. 297- art.301 din Codul fiscal. În speță, nedeţinându-se o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 319 din Codul fiscal, nu există drept de deducere a TVA pentru SRL-ul în cauză.

Răspunderea: Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz, conform prevederilor  art. 6. alin  (2) din Legea contabilității nr. 82/1991. Potrivit art. 41 și art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

Temei legal

 

Ai nevoie de Legea nr. 82/1991? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here