Veniturile din subvenţii de exploatare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

Analiză comparativă

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Contul 741 “Venituri din subvenţii de exploatare”

Contul 741 “Venituri din subvenţii de exploatare”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor cuvenite entităţii în schimbul respectării anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor cuvenite entităţii în schimbul respectării anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.

În creditul contului 741 “Venituri din subvenţii de exploatare” se înregistrează:

În creditul contului 741 “Venituri din subvenţii de exploatare” se înregistrează:

– subvenţiile de exploatare primite sau ce urmează a fi primite (512, 445=741);

– subvenţiile de exploatare primite sau ce urmează a fi primite (512, 445=741);

– subvenţii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate (472=741).

– subvenţii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate (472=741).


Documente
:
  Contracte, facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

Referitor la contabilizarea veniturilor din subvenţii de exploatare, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica

  • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
  • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
  • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
  • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
  • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
  • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
  • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
  • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
  • dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.

Temei legal:

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here