În sensul reglementărilor contabile, veniturile din producţia de imobilizări cuprind:

 • venituri din producţia de imobilizări necorporale
 • venituri din producţia de imobilizări corporale
 • venituri din producţia de investiţii imobiliare

Aceste elemente se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. 

Analiză comparativă

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Contul 721 “Venituri din producţia de imobilizări necorporale”

Contul 721 “Venituri din producţia de imobilizări necorporale”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări necorporale.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări necorporale.

În creditul contului 721 “Venituri din producţia de imobilizări necorporale” se înregistrează:

În creditul contului 721 “Venituri din producţia de imobilizări necorporale” se înregistrează:

– valoarea imobilizărilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 206, 208=721).

   – valoarea imobilizărilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 208, 233=721).

Contul 722 “Venituri din producţia de imobilizări corporale”

Contul 722 “Venituri din producţia de imobilizări corporale”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări corporale, altele decât investiţiile imobiliare.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări corporale.

În creditul contului 722 “Venituri din producţia de imobilizări corporale” se înregistrează:

În creditul contului 722 “Venituri din producţia de imobilizări corporale” se înregistrează:

– costul de producţie al amenajărilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211, 231=722);

– costul de producţie al amenajărilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211, 231=722);

– costul de producţie al celorlalte imobilizări corporale, realizate pe cont propriu, precum şi al investiţiilor efectuate la cele existente (231=722).

– costul de producţie al celorlalte imobilizări corporale, realizate pe cont propriu, precum şi al investiţiilor efectuate la cele existente (231=722).

Contul 725 “Venituri din producţia de investiţii imobiliare”

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de investiţii imobiliare.

 

În creditul contului 725 “Venituri din producţia de investiţii imobiliare” se înregistrează:

 

– valoarea investiţiilor imobiliare realizate pe cont propriu (235).

 


Documente
:  Contracte, facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

Referitor la contabilizarea veniturilor din producţia de imobilizări, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica

 • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
 • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
 • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
 • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
 • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
 • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
 • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.

Temei legal:

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here