În sensul reglementărilor contabile, veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie cuprind:

 • venituri aferente costurilor stocurilor de produse;
 • venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie.

Aceste elemente se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. 

Analiză comparativă

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Contul 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”

Contul 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al produselor stocate, precum şi variaţia acestuia.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al produselor stocate, precum şi variaţia acestuia.

În creditul contului 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” se înregistrează:

În creditul contului 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” se înregistrează:

– la sfârşitul perioadei, costul produselor în curs de execuţie (331=711);

– la sfârşitul perioadei, costul produselor în curs de execuţie (331=711);

– costul de producţie sau preţul de înregistrare al produselor obţinute, la finele perioadei, constatate plus la inventar (341 la 347=711);

– costul de producţie sau preţul de înregistrare al semifabricatelor, produselor finite şi produselor reziduale obţinute, la finele perioadei, constatate plus la inventar, precum şi diferenţele între preţul prestabilit şi costul de producţie aferent (341, 345, 346, 348=711);

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (348=711);

 

– costul de producţie sau preţul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor obţinute din producţie proprie, diferenţele de preţ aferente, precum şi sporurile de greutate şi plusurile la inventar (361, 368).

– costul de producţie sau preţul de înregistrare al animalelor şi păsărilor obţinute din producţie proprie, diferenţele de preţ aferente, precum şi sporurile de greutate şi plusurile de inventar (361, 368).

În debitul contului 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” se înregistrează:

În debitul contului 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” se înregistrează:

– reluarea produselor în curs de execuţie, la începutul perioadei (711=331);

 – reluarea produselor în curs de execuţie, la începutul perioadei (711=331); 

– costul de producţie sau preţul de înregistrare al produselor vândute, constatate lipsă la inventar (711=341 la 347);

 

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (711=348);

 

– costul de producţie sau preţul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor lipsă la inventar, precum şi diferenţele de preţ aferente (711=361, 368).

– costul de producţie sau preţul de înregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor şi păsărilor vândute, constatate lipsă la inventariere, precum şi diferenţele de preţ aferente (711=341, 345, 346, 348, 361, 368).

Contul 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie”

Contul 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al serviciilor în curs de execuţie, precum şi variaţia acestuia.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al serviciilor în curs de execuţie, precum şi variaţia acestuia.

În creditul contului 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie” se înregistrează:

În creditul contului 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie” se înregistrează:

– la sfârşitul perioadei, costul serviciilor în curs de execuţie (332=712);

   – la sfârşitul perioadei, costul serviciilor în curs de execuţie (332=712);

În debitul contului 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie” se înregistrează:

  În debitul contului 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie” se înregistrează:

– reluarea serviciilor în curs de execuţie, la începutul perioadei (712=332).

   – reluarea serviciilor în curs de execuţie, la începutul perioadei (712=332).


Documente
:
  Contracte, facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

Referitor la contabilizarea veniturilor aferente costului producţiei în curs de execuţie, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica

 • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
 • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
 • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
 • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
 • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
 • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
 • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.

Temei legal:

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here