Întrebare: În luna iunie 2016, societatea Constructorul de locuinţe SRL a cumpărat un teren pentru construcţia unui bloc de locuinţe, cu scopul de a le vinde.Cum se evidenţiază în contabilitate această operaţiune?

Răspunsul specialistului 

1. Temeiul legal.  

Regula contabilă generală spune că toate veniturile şi cheltuielile rezultate din activitatea firmei se înregistrează în contabilitate. (punctul 310 alin. 4 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

În speţă, societatea Constructorul de locuinţe SRL îşi organizează activitatea de construcţie ca activitate de producţie. Terenul achiziţionat pentru construcţia unui bloc de locuinţe se recunoaşte ca şi marfă (intrucât societatea intenţionează să vândă mai departe). Contabil vorbind, evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei se reflectă prin contul 331 „Produse în curs de execuţie„.

2. Procedura contabilă.

a) se recunoaşte achiziţia terenului, conform documentelor de achiziţie:

%

=

401.Furnizori / teren

371. Mărfuri

4426.TVA deductibilă

b) se recunoaşte valoarea planurilor iniţiale şi a proiectului de construcţie furnizate de firma de arhitectură, conform documentelor de achiziţie:

%

=

401.Furnizori / proiectul de construcţie

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

4426.TVA deductibilă

c) se recunoaşte recepţia producţiei în curs, la sfârşitul perioadei, conform documentelor justificative,  stabilită pe bază de inventar (valoarea cheltuielilor înregistrate în cursul perioadei şi care sunt aferente construcţiei blocului de locuinţe):

331. Produse în curs de execuţie

=

711.Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

d) se recunoaşte reluarea producţiei în curs de execuţie, la începutul perioadei următoare, conform documentelor justificative (se repune valoarea producţiei neterminate la finalul perioadei anterioare):

711.Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

=

331. Produse în curs de execuţie

 

e) se recunoaşte produsul finit (blocul de locuinţe):

345. Produse finite

=

711.Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

 

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim ca şi înscrisuri probatoare: contracte, facturi, procese verbale de recepţie, rapoarte de expertize tehnice, procese verbale de punere în posesie, note explicative, documente eliberate de notar, note explicative, note contabile. 

4. Listă de verificări. Contabilizarea unei operaţiuni presupune existenţa unui document justificativ. La final de lună, pentru închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Fiecare sold al fiecărui cont din balanţa de verificare (fişa de cont) trebuie să poată fi probat(ă) cu înscrisuri. Pentru a minimiza potenţialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor. În orice moment, trebuie să ne asigurăm că operaţiunile sunt reflectate corect în contabilitate, în concordanţă cu realitatea economică, conform prevederilor legale aplicabile. 

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din valoarea unui teren cumpărat pentru construcţia unui bloc de locuinţe cu scopul de a le vinde, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că politica contabilă a societăţii este adecvată acesteia şi este aplicată în mod consecvent. Vorba proverbului, ce se scrie cu condeiul nu se taie cu toporul. 

6. Sfaturi contabile

  • Este recomandat să se stabilească de la început circuitul documentelor şi monografia operaţiunilor contabile (fiecare persoană trebuie să cunoască foarte bine ceea ce are de făcut, respectiv lista răspunderilor fiecăreia/întinderea răspunderii fiecăreia).
  • Este recomandat să se dispună măsuri astfel încât să existe o verificare a documentelor care se înregistrează în contabilitate (să se aplice principiul celor patru ochi).
  • Este recomandat să se ia măsuri pentru eliminarea potenţialelor erori (să existe şi să se aplice regulile controlului intern)

Temei legal

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here