Ţin contabilitatea unui dezvoltator imobiliar (un SRL). A construit un bloc de locuinţe al cărui scop iniţial să fie pus în vânzare. Ulterior, administratorul a decis că acea clădire va fi utilizată de către staff-ul firmei în scopuri administrative. Cum ar trebui să înregistrez aceste operaţiuni? Lavinia Bubu (Slatina).

Contabilizarea clădirilor este reglementată prin dispoziţiile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Un element de stocuri este categorisit drept activ circulant atâta timp cât îndeplineşte elementele constitutive, respectiv atâta timp cât răspunde definiţiei prevăzute la pct. 154 din OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul activelor de natura locuinţelor sau complexurilor de locuinţe care iniţial erau destinate vânzării şi care ulterior îşi schimbă destinaţia, urmând a fi folosite de societate pe o perioadă îndelungată de timp sau să fie închiriate unor alte societăţi, în contabilitate se înregistrează un transfer de la stocuri la imobilizări corporale. Transferul se efectuează la data schimbării destinaţiei, la valoarea la care se regăseau evidenţiate în contabilitate.

Operaţiunile contabile

1. Recepţia unei clădiri construite în regie proprie, al cărei obiectiv este să fie utilizată în scopuri administrative:

345. Produse finite = 711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

2. Transferul clădirii în categoria imobilizărilor corporale:

 212. Construcţii = 345. Produse finite

Atenţie! Trebuie să aveţi un document emis de conducere prin care se decide schimbarea destinaţiei clădirii, respectiv decizie AGA.

Baza legală

Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here