Întrebare: Care este procedura aplicabilă pentru dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi?

Răspunsul specialistului:

1. Temeiul legal. Dobânda este o sumă de bani care trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit. Contabilizarea şi prezentarea elementelor bilanţiere se realizează ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al angajamentului în cauză. Prin urmare, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelă a operaţiunilor economico – financiare, trebuie să se realizeze prin punerea în evidenţă a drepturilor şi obligaţiilor conexe operaţiunilor la care ne referim.

2. Procedura contabilă. Contabilizarea tranzacţiei privind dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi se realizează astfel:

461. Debitori diverşi = 766. Venituri din dobânzi

3. Lista documentelor justificative. Contabilizarea operaţiunilor se realizează numai în conformitate cu realitatea economică, în baza documentelor justificative. În cazul de faţa, din punct de vedere al documentelor justificative, operaţiunea vizează contractul, factura, situaţii de calcul, notele contabile aferente. 

4. Listă de verificări. La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, se supun verificării toate operaţiunile, reflectarea acestora în balanţa contabilă, precum și corelaţiile conturilor contabile în cadrul balanţei. Se recomandă verificarea de fond şi de formă a elementelor constitutive aferente documentelor justificative.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează, respectiv un manual de politici contabile. Aceste politici sunt detaliate la nivel operaţional prin procedurile interne proprii.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here