Contabilizarea sumelor datorate acţionarilor/asociaţilor este reglementată prin dispoziţiile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

ATENŢIE! Conform pct. 317 din OMFP nr. 3055/2009, sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vedere: existenţa unui manual de politici contabile; existenţa unei proceduri de aplicare a acestui manual; existenţa de controale prin care să se asigure respectarea manualului; cunoaşterea evoluţiei legislaţiei contabile şi fiscale; efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile; identificarea şi tratarea corespunzătoare a anomaliilor; adaptarea programelor informatice la nevoile entităţii; conformitatea cu regulile contabile; asigurarea exactităţii şi exhaustivităţii înregistrărilor contabile; respectarea caracteristicilor calitative ale informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare, astfel încât să satisfacă nevoile utilizatorilor.

Operaţiunile contabile aplicabile sumelor datorate acţionarilor/asociaţilor sunt:

1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi, în baza documentelor justificative:

% = 455. Sume datorate actionarilor/asociatilor
512. Conturi curente la banci
531. Casa

2. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind dobânzile aferente sumelor depuse de acţionari/asociaţi, în baza documentelor justificative:

666. Cheltuieli privind dobanzile

=

455. Sume datorate actionarilor/asociatilor

3. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind sumele reprezentând dividende cuvenite acţionarilor/asociaţilor şi lăsate la dispoziţia entităţii, în baza documentelor justificative:

457. Dividende de plata

=

455. Sume datorate actionarilor/asociatilor

4. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind diferenţele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, în baza documentelor justificative:

665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

=

455. Sume datorate actionarilor/asociatilor

5. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind sumele restituite acţionarilor/asociaţilor , în baza documentelor justificative:

455. Sume datorate actionarilor /asociatilor = %
512. Conturi curente la banci
531. Casa

6. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind diferenţe favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de acţionari/asociaţi , în baza documentelor justificative:

455. Sume datorate actionarilor /asociatilor

=

765. Venituri din diferente de curs valutar

7. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind sume reprezentând datorii faţă de acţionari/asociaţi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii , în baza documentelor justificative:

455. Sume datorate actionarilor /asociatilor

=

758. Alte venituri din exploatare

De reţinut! Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabiluluişsef sau altei persoane împuternicită să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine.

Referinţe legale

Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here