Contabilizarea operaţiunilor în participaţie este reglementată prin dispoziţiile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

ATENŢIE! Conform pct. 317 din OMFP nr. 3055/2009, sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vedere: existenţa unui manual de politici contabile; existenţa unei proceduri de aplicare a acestui manual; existenţa de controale prin care să se asigure respectarea manualului; cunoaşterea evoluţiei legislaţiei contabile şi fiscale; efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile; identificarea şi tratarea corespunzătoare a anomaliilor; adaptarea programelor informatice la nevoile entităţii; conformitatea cu regulile contabile; asigurarea exactităţii şi exhaustivităţii înregistrărilor contabile; respectarea caracteristicilor calitative ale informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare, astfel încât să satisfacă nevoile utilizatorilor.

Operaţiunile contabile aplicabile operaţiunilor în participaţie sunt:

1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform contractului de asociere, în baza documentelor justificative:

%701. Venituri din vanzarea produselor finite702. Venituri din vanzarea semifabricatelor703. Venituri din vanzarea produselor reziduale704. Venituri din servicii prestate705. Venituri din studii şi cercetari706. Venituri din redevente, locatii de gestiune şi chirii707. Venituri din vanzarea marfurilor

708. Venituri din activitati diverse

709. Reduceri comerciale acordate

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

712. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie

721. Venituri din productia de imobilizari necorporale

722. Venituri din productia de imobilizari corporale

741. Venituri din subventii de exploatare

754. Venituri din creante reactivate şi debitori diversi

758. Alte venituri din exploatare

761. Venituri din imobilizari financiare

762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt

763. Venituri din creante imobilizate

764. Venituri din investitii financiare cedate

765. Venituri din diferente de curs valutar

766. Venituri din dobanzi

767. Venituri din sconturi obtinute

768. Alte venituri financiare

771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare şi altele similare

781. Venituri din provizioane şi ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare

=

458. Decontari din operatii in participatie

2. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării, în baza documentelor justificative:

%601. Cheltuieli cu materiile prime602. Cheltuieli cu materialele consumabile603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar604. Cheltuieli privind materialele nestocate605. Cheltuieli privind energia şi apa606. Cheltuieli privind animalele şi pasarile607. Cheltuieli privind marfurile

608. Cheltuieli privind ambalajele

609. Reduceri comerciale primite

611. Cheltuieli cu intretinerea şi reparatiile

612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune şi chiriile

613. Cheltuieli cu primele de asigurare

614. Cheltuieli cu studiile şi cercetarile

621. Cheltuieli cu colaboratorii

622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile

623. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal

625. Cheltuieli cu deplasari, detasari şi transferari

626. Cheltuieli postale şi taxe de telecomunicatii

627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate

641. Cheltuieli cu salariile personalului

642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

643. Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit

644. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii

645. Cheltuieli privind asigurarile şi protectia sociala

652. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator

654. Pierderi din creante şi debitori diversi

658. Alte cheltuieli de exploatare

663. Pierderi din creante legate de participatii

664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

666. Cheltuieli privind dobanzile

667. Cheltuieli privind sconturile acordate

668. Alte cheltuieli financiare

671. Cheltuieli privind calamitatile şi alte evenimente extraordinare

681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele şi ajustarile pentru depreciere

=

458. Decontari din operatii in participatie

3. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind sumele primite de la coparticipanţi, în baza documentelor justificative:

%512. Conturi curente la banci531. Casa

=

458. Decontari din operatii in participatie

4. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie, în baza documentelor justificative:

458. Decontari din operatii în participatie

=

%701. Venituri din vanzarea produselor finite702. Venituri din vanzarea semifabricatelor703. Venituri din vanzarea produselor reziduale704. Venituri din servicii prestate705. Venituri din studii şi cercetari706. Venituri din redevente, locatii de gestiune şi chirii707. Venituri din vanzarea marfurilor

708. Venituri din activitati diverse

709. Reduceri comerciale acordate

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

712. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie

721. Venituri din productia de imobilizari necorporale

722. Venituri din productia de imobilizari corporale

741. Venituri din subventii de exploatare

754. Venituri din creante reactivate şi debitori diversi

758. Alte venituri din exploatare

761. Venituri din imobilizari financiare

762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt

763. Venituri din creante imobilizate

764. Venituri din investitii financiare cedate

765. Venituri din diferente de curs valutar

766. Venituri din dobanzi

767. Venituri din sconturi obtinute

768. Alte venituri financiare

771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare şi altele similare

781. Venituri din provizioane şi ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare

5. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind cheltuielile transferate din operaţii în participaţie, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării, ce se transmite coparticipantului care ţine evidenţa operaţiilor în participaţie conform contractelor, în baza documentelor justificative:

458. Decontari din operatii în participatie

=

%601. Cheltuieli cu materiile prime602. Cheltuieli cu materialele consumabile603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar604. Cheltuieli privind materialele nestocate605. Cheltuieli privind energia şi apa606. Cheltuieli privind animalele şi pasarile607. Cheltuieli privind marfurile

608. Cheltuieli privind ambalajele

609. Reduceri comerciale primite

611. Cheltuieli cu intretinerea şi reparatiile

612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune şi chiriile

613. Cheltuieli cu primele de asigurare

614. Cheltuieli cu studiile şi cercetarile

621. Cheltuieli cu colaboratorii

622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile

623. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal

625. Cheltuieli cu deplasari, detasari şi transferari

626. Cheltuieli postale şi taxe de telecomunicatii

627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate

641. Cheltuieli cu salariile personalului

642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

643. Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit

644. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii

645. Cheltuieli privind asigurarile şi protectia sociala

652. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator

654. Pierderi din creante şi debitori diversi

658. Alte cheltuieli de exploatare

663. Pierderi din creante legate de participatii

664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

666. Cheltuieli privind dobanzile

667. Cheltuieli privind sconturile acordate

668. Alte cheltuieli financiare

671. Cheltuieli privind calamitatile şi alte evenimente extraordinare

681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele şi ajustarile pentru depreciere

6. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie, în baza documentelor justificative:

458. Decontari din operatii în participatie

=

%512. Conturi curente la banci531. Casa

De reţinut! Răspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplineasca această funcţie, împreună cu personalul din subordine.

Referinţe legale

Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here