18 August, 2017

Contabilizarea domeniilor de internet achiziţionate cu scopul de a fi revândute

Am o firmă cu domeniu de activitate IT. Printre altele, achiziţionez domenii de internet şi le revând. Adaosul commercial nu îl cunosc până la momentu în care fac vânzarea. Vă rog să îmi spuneţi care sunt înregistrările contabile pe care ar trebui să le am în contabilitate. Anumite persoane au opinat că ar trebui înregistrate în contul 208, altele în contul 371 plus adaos comercial estimat. Mulţumesc pentru răspunsul dvs.. Răducu P. (Baia Mare)

Contabilizarea domeniilor de internet achiziţionate cu scopul de a fi revândute este reglementată prin dispoziţiile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

I. O imobilizare necorporală este “un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative”. (Baza legală: pct. 72 alin. 1 din OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare)

II. Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:

- se aşteptă să fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii;

- este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionării;

- se aşteptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; sau

- este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată.

Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea activelor care sunt destinate procesării şi finalizarea acestora în numerar sau echivalente de numerar.

(Baza legală: pct. 47 din OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare

III. Contabilizarea domeniilor de internet achiziţionate cu scopul de a fi revândute

1. Achiziţia şi recepţia domeniilor de internet, conform contractului, facturii şi notei de recepţie

% = 401. Furnizori/ analitic domenii
371. Mărfuri / analitic domenii
4426. TVA deductibilă

2. Plata domeniilor de intern achiziţionate cu scopul de revânzare:

401. Furnizori/ analitic domenii = 5121 Conturi curente la bănci /analitic

3. Vânzarea domeniilor de internet, conform facturii:

4111. Clienţi/ analitic domenii = %
707. Venituri din vânzarea mărfurilor / analitic domenii
4427. TVA colectat

4. Scăderea din gestiune a domeniilor de internet vândute, conform facturii:

607. Cheltuieli privind mărfurile/ analitic domenii = 371. Mărfuri / analitic domenii

5. Încasarea obţinută din vânzarea domeniilor de intern, conform extrasului de cont:

5121 Conturi curente la bănci /analitic = 4111. Clienţi/ analitic domenii

Baza legală

- Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu