Încheiem seria articolelor referitoare la impozitul pe profit amânat prin prisma reglementărilor contabile şi a Codului fiscal, prin prezentarea contabilizării datoriilor şi creanţelor.

Reguli generale

Contul 4412 „Impozitul pe profit amânat” ţine evidenţa impozitului pe profit amânat.

Cu ajutorul contului 692 „Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat” se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit amânat.

Cu ajutorul contului 792 „Venituri din impozitul pe profit amânat” se ţine evidenţa veniturilor ce reprezintă impozitul pe profit amânat.

În contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii» se evidenţiază impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat care, potrivit IAS 12, sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global.

Înregistrări contabile

(a) Operaţiunile contabile privind impozitul amânat în cazul datoriilor de impozit amânat

Se înregistrează cheltuiala cu impozitul pe profit amânat:

692Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat = 4412 Impozit pe profit amânat

La reluarea datoriei privind impozitul pe profit amânat, se înregistrează:

4412 Impozit pe profit amânat = 792Venituri cu impozitul pe profit amânat

(b) Operaţiunile contabile privind impozitul amânat în cazul creanţelor de impozit amânat

Se înregistrează venitul cu impozitul pe profit amânat:

4412 Impozit pe profit amânat = 792Venituri cu impozitul pe profit amânat

La reluarea creanţei privind impozitul pe profit amânat, se înregistrează:

692Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat = 4412 Impozit pe profit amânat

 3. Impozitul pe profit amânat prin prisma Codului fiscal.

Impozitul pe profit amânat este impozitul plătibil/recuperabil în perioadele viitoare în legătură cu diferenţele temporare impozabile/deductibile dintre valoarea contabilă a unui activ sau a unei datorii şi valoarea fiscală a acestora. (temei legal: art. 7 alin. (1) punctual 141 din Legea nr. 571/2003)

Cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent, precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Sunt nedeductibile şi cheltuielile cu impozitele nereţinute la sursă în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS. Aşadar, sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent, precum şi impozitele plătite în străinătate.

Sunt nedeductibile şi impozitele cu reţinere la sursă plătite în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente pentru veniturile realizate din România. Cheltuielile cu impozitul pe profit amânat, înregistrate de contribuabil, sunt nedeductibile. (temei legal: art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003)

Baza legală:

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012

– Bădoi Maria – Aplicarea impozitului pe profit, editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here