21 Ianuarie, 2018

Contabilizarea cumpărării unui microbuz şi a unei licenţe de transport

În cazul unei societăţi de transport persoane (SRL), a fost cumpărat un microbuz, alături de licenţa de transport. Ceea ce vreau să ştiu este dacă licenţa o înregistrez în valoarea maşinii sau separat. Mulţumesc. Costin Rădulescu (Braşov).

Licenţele sunt active imobilizate şi se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la costul de achiziţie sau valoarea de aport, după caz. În această situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste. Se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine.

1. Reflectarea în contabilitate a mijlocului de transport şi a licenţei, conform documentelor justificative:

% = 404. Furnizori de imobilizări
2133. Mijloace de transport
205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (analitic Licenţe)
4426 TVA deductibil

2. Plata mijlocului de transport şi a licenţei, conform documentelor justificative:

404. Furnizori de imobilizări = 5121. Conturi la bănci în lei

3. Reflectarea în contabilitate a amortizării licenţei, conform documentelor justificative:

 6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (analitic Licenţe) =  2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (analitic Licenţe)

4. Reflectarea în contabilitate a mijlocului de transport, conform documentelor justificative:

 6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (analitic Mijloace de transport) =  2813. Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (analitic Mijloace de transport)

În concluzie, în speţa expusă de dvs, cele două elemente trebuie reflectate separat în contabilitate.

Baza legală:

- Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu