Contabilizarea clienţilor incerţi, dubioşi, rău-platnici sau aflaţi în litigiu este reglementată prin dispoziţiile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

ATENŢIE! Conform pct. 317 din OMFP nr. 3055/2009, sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vedere: existenţa unui manual de politici contabile; existenţa unei proceduri de aplicare a acestui manual; existenţa de controale prin care să se asigure respectarea manualului; cunoaşterea evoluţiei legislaţiei contabile şi fiscale; efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile; identificarea şi tratarea corespunzătoare a anomaliilor; adaptarea programelor informatice la nevoile entităţii; conformitatea cu regulile contabile; asigurarea exactităţii şi exhaustivităţii înregistrărilor contabile; respectarea caracteristicilor calitative ale informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare, astfel încât să satisfacă nevoile utilizatorilor.

Operaţiunile contabile aplicabile clienţilor incerţi, dubioşi, rău-platnici sau aflaţi în litigiu

1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate şi serviciilor prestate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, în baza documentelor justificative:

4111. Clienţi/analitic distinct

=

%701. Venituri din vânzarea produselor finite702. Venituri din vânzarea semifabricatelor703. Venituri din vânzarea produselor reziduale704. Venituri din servicii prestate705. Venituri din studii şi cercetări706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii

707. Venituri din vânzarea mărfurilor

708. Venituri din activităţi diverse

4427. TVA colectată

2. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind conversia conturilor de creanţe la categoria clienţilor incerţi, dubioşi, rău-platnici sau aflaţi în litigiu, în baza documentelor justificative:

4118. Clienţi incerti sau în litigiu/analitic distinct

=

4111. Clienţi/analitic distinct

3. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind valoarea ajustărilor constituite pentru clienţi incerţi, dubioşi, rău-platnici sau aflaţi în litigiu, în baza documentelor justificative:

681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

=

491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – Clienţi/analitic distinct

4. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor – clienţi, în baza documentelor justificative:

491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – Clienţi/analitic distinct

=

7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi

De reţinut! Răspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplineasca această funcţie, împreună cu personalul din subordine.

Referinţe legale

–  Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

–  OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

1 COMENTARIU

  1. va rog mult sa ma ajutati daca se poate, am o situatie de care nu mai m-am lovit.
    In urma unui proces castigat am recuperat toate facturile neancasate. Un executor judecatoresc s-a ocupat de incasarea prin banca. Clientul respectiv a facut apel si a castigat, cum inregistrez facturile, urmeaza sa fin nevoita sa returnez o parte din valoarea incasarilor.
    va multumesc mult

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here