Întrebare: Pentru constituirea unei societăţi pe acţiuni, avocatul a efectuat ca şi cheltuieli: onorariul avocatului 3000 lei, taxele plătite la registrul comerţului 2000 lei, cheltuieli cu emisiunea şi vânzarea de acţiuni 4000 lei. Cum se înregistrează în contabilitate valoarea cheltuielilor?

Răspunsul specialistului 

1. Temeiul legal.  

Conform contabilităţii de angajamente, consecinţele tranzacţiilor desfăşurate de către o firmă sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit. Aceste sume sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. Prin urmare, este necesar să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor. (punctul 53 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

Cheltuielile de constituire constituie cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi, respective taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii. (punctul 185 alin. 2 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

O entitate poate include cheltuielile de constituire la „Active”, caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. (punctul 185 alin. 1 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate. (punctul 185 alin. 3 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

2. Procedura contabilă.

a) se recunoaşte valoarea cheltuielilor de constituire (onorariul avocatului 3000 lei + taxele plătite la registrul comerţului 2000 lei + cheltuieli cu emisiunea şi vânzarea de acţiuni 4000 lei = 9000 lei):

201. Cheltuieli de constituire = 404. Furnizori de imobilizări

9.000 lei

b) se recunoaşte amortizarea anuală a cheltuielilor de constituire în cadrul unei perioade de maximum 5 ani (9.000 lei / 5 ani = 1.800 lei/an)

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire

1.800 lei

c) la finalul celor cinci ani, se recunoaşte amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă

2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire = 201. Cheltuieli de constituire

9.000 lei


3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim ca şi înscrisuri probatoare: politicile contabile ale firmei în materia amortizării cheltuielilor de constituire, fişa de amortizare a contului privind cheltuielile de constituire, scadenţar de amortizare, contracte, facturi, note explicative, documente eliberate de avocat, note contabile.

4. Listă de verificări. Contabilizarea unei operaţiuni presupune existenţa unui document justificativ. La final de lună, pentru închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Fiecare sold al fiecărui cont din balanţa de verificare (fişa de cont) trebuie să poată fi probat(ă) cu înscrisuri. Pentru a minimiza potenţialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor. În orice moment, trebuie să ne asigurăm că operaţiunile sunt reflectate corect în contabilitate, în concordanţă cu realitatea economică, conform prevederilor legale aplicabile.

5. Politica contabilă.

Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din valoarea cheltuielilor efectuate pentru constituirea unei societăţi pe acţiuni, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că politica contabilă a societăţii este adecvată acesteia şi este aplicată în mod consecvent. 

6. Sfaturi contabile.

  • Este recomandat să se ia măsuri pentru ca valoarea cheltuielor de constituire care urmează să fie recunoscute în contabilitate să există în realitate.
  • Este recomandat să se ia măsuri pentru ca valoarea cheltuielor de constituire să fie corect amortizate iar amortizarea să fie efectuată pe o bază care să fie fidelă, adecvată şi consecventă cu cea din anul precedent.
  • Este recomandat să se ia măsuri pentru a se asigura consemnarea corectă a recunoaşterii valorilor cheltuielor de constituire, respectiv a amortizării aferente imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă.

Temei legal

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here