În sensul reglementărilor contabile, cheltuielile din exploatare cuprind:

 • valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor, datorate sau plătite terţilor şi bugetului
 • valoarea donaţiilor acordate
 • valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ
 • valoarea imobilizărilor în curs, scoase din evidenţă
 • valoarea stocurilor distruse prin calamităţi
 • sume clarificate trecute pe cheltuieli
 • sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând creanţe faţă de clienţi, debitori diverşi etc
 • cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

Analiză comparativă între noua reglementare contabilă din 2015 şi reglementarea contabilă anterioară 2008 – 2014 

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Reglementarea contabilă anterioară

(Anexa la OMFP 2.374/2007 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 1.752/2005)

În vigoare de la 01.01.2015

În vigoare de la 01.01.2010 până la 01.01.2015

În vigoare de la 14.01.2008 până la 01.01.2010

Contul 658 „Alte cheltuieli de exploatare”

Contul 658 „Alte cheltuieli de exploatare”

Contul 658 ”Alte cheltuieli de exploatare” 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare. 

În debitul contului 658 „Alte cheltuieli de exploatare” se înregistrează:

În debitul contului 658 „Alte cheltuieli de exploatare” se înregistrează:

În debitul contului 658 ”Alte cheltuieli de exploatare” se înregistrează: 

– cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs (658=471);

– cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs (658=471);

– cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs (658=471); 

– valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor, datorate sau plătite terţilor şi bugetului (658=401, 404, 448, 462, 408, 512);

– valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor, datorate sau plătite terţilor şi bugetului (658=401, 404, 448, 462, 408, 512);

– valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor, datorate sau plătite terţilor şi bugetului (658=401, 404, 448, 462, 512); 

– valoarea donaţiilor acordate (658=301, 302, 303, 345, 347, 371, 381, 512, 531);

– valoarea donaţiilor acordate (658=301, 302, 303, 345, 371, 381, 512, 531);

– valoarea donaţiilor acordate (658=301, 302, 303, 345, 371, 381, 512, 531); 

– valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ (658=203, 205, 206, 2071, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217);

– valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ (658=203, 205, 2071, 208, 211, 212, 213, 214);

– valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ (658=203, 205, 2071, 208, 211, 212, 213, 214); 

– valoarea imobilizărilor în curs, scoase din evidenţă (658=231, 235);

– valoarea imobilizărilor în curs, scoase din evidenţă (658=231, 233);

– valoarea imobilizărilor în curs, scoase din evidenţă (658=231, 233); 

– valoarea stocurilor distruse prin calamităţi (658=301, 302, 303, 341, 345, 347, 361, 371, 381);

 

 

– sume clarificate trecute pe cheltuieli (658=473);

– sume în curs de clarificare (658=473);

– sume în curs de clarificare (658=473).

– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând creanţe faţă de clienţi, debitori diverşi etc. (658=411, 461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele prescrise sau anulate);

– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând creanţe faţă de clienţi, debitori diverşi etc. (658=411, 461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele prescrise sau anulate).

 

– cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

 

  

 


Documente
:
Contracte în formă scrisă,  facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

Referitor la contabilizarea cheltuielilor din exploatare, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica

 • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
 • dacă operaţiunile au fost reale şi se justifică utilitatea acestora;
 • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
 • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
 • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
 • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
 • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
 • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.

Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că:

 • elementele de cheltuieli nu sunt denaturate şi sunt corect clasificate.
 • toate elementele de cheltuieli sunt procesate în perioada corectă.
 • toate elementele de cheltuieli sunt corect raportate.
 • registrul jurnal este păstrat în mod corespunzător.

Temei legal:

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here