În sensul reglementărilor contabile, cheltuielile cu protecţia mediului înconjurător cuprind:

 • taxele de mediu;
 • certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate.

Analiză comparativă între noua reglementare contabilă din 2015 şi reglementarea contabilă anterioară 2008 – 2014 

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Reglementarea contabilă anterioară

(Anexa la OMFP 2.374/2007 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 1.752/2005)

În vigoare de la 01.01.2015

În vigoare de la 01.01.2010 până la 01.01.2015

În vigoare de la 14.01.2008 până la 01.01.2010

Contul 652 “Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător”

Contul 652 “Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător”

Cont nou

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător, aferente perioadei.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător, aferente perioadei.

 

În debitul contului 652 “Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător” se înregistrează:

În debitul contului 652 “Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător” se înregistrează:

 

– taxele de mediu achitate (652=5121);

– taxele de mediu achitate (652=5121);

 

– certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate (652=401);

– certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate (652=401);

 

– cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs (652=471).

– cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs (652=471).

 

 

Documente: Contracte în formă scrisă,  facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

Referitor la contabilizarea cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica

 • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
 • dacă operaţiunile au fost reale şi se justifică utilitatea acestora;
 • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
 • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
 • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
 • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
 • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
 • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.

Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că:

 • elementele de cheltuieli nu sunt denaturate şi sunt corect clasificate.
 • toate elementele de cheltuieli sunt procesate în perioada corectă.
 • toate elementele de cheltuieli sunt corect raportate.
 • registrul jurnal este păstrat în mod corespunzător.

Temei legal:

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here