În sensul reglementărilor contabile, cheltuielile cu impozitul pe profit/venit  cuprind:

 • cheltuieli cu impozitul pe profit;
 • cheltuieli cu impozitul pe venit plătit de microîntreprinderi şi a altor impozite, conform reglementărilor emise în acest scop.

Analiză comparativă între noua reglementare contabilă din 2015 şi reglementarea contabilă anterioară 2008 – 2014

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Reglementarea contabilă anterioară

(Anexa la OMFP 2.374/2007 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 1.752/2005)

În vigoare de la 01.01.2015

În vigoare de la 01.01.2010 până la 01.01.2015

În vigoare de la 14.01.2008 până la 01.01.2010

Contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit”

Contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit”

Contul 691 ”Cheltuieli cu impozitul pe profit” 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit. 

În debitul contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” se înregistrează:

În debitul contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” se înregistrează:

În debitul contului 691 ”Cheltuieli cu impozitul pe profit” se înregistrează: 

– valoarea impozitului pe profit (691=441).

– valoarea impozitului pe profit (691=441).

– valoarea impozitului pe profit (691=441).

Contul 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus”

Contul 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus”

Contul 698 ”Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus” 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe venit plătit de microîntreprinderi şi a altor impozite, conform reglementărilor emise în acest scop.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe venit plătit de microîntreprinderi şi a altor impozite, conform reglementărilor emise în acest scop.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe venit plătit de microîntreprinderi şi a altor impozite, conform reglementărilor emise în acest scop. 

În debitul contului 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus” se înregistrează:

În debitul contului 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus” se înregistrează:

În debitul contului 698 ”Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus” se înregistrează: 

– valoarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor (698=441).

– valoarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor (698=441).

– valoarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor (698=441). 

 

Documente: Contracte în formă scrisă,  facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

Referitor la contabilizarea cu impozitul pe profit/venit, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica

 • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
 • dacă operaţiunile au fost reale şi se justifică utilitatea acestora;
 • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
 • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
 • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
 • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
 • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
 • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.

Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că:

 • elementele de cheltuieli nu sunt denaturate şi sunt corect clasificate.
 • toate elementele de cheltuieli sunt procesate în perioada corectă.
 • toate elementele de cheltuieli sunt corect raportate.
 • registrul jurnal este păstrat în mod corespunzător.

Temei legal:

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here