În sensul reglementărilor contabile, cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate cuprind cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.

Analiză comparativă între noua reglementare contabilă din 2015 şi reglementarea contabilă anterioară 2008 – 2014

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Reglementarea contabilă anterioară

(Anexa la OMFP 2.374/2007 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 1.752/2005)

În vigoare de la 01.01.2015

În vigoare de la 01.01.2010 până la 01.01.2015

În vigoare de la 14.01.2008 până la 01.01.2010

Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”

Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”

Contul 635 ”Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice. 

În debitul contului 635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” se înregistrează:

În debitul contului 635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” se înregistrează:

În debitul contului 635 ”Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” se înregistrează: 

prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă (635=4426);

prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă (635=4426);

prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă (635=4426); 

taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal, predate cu titlu gratuit care depăşesc limitele prevăzute de lege, cea aferentă lipsurilor peste normele legale, precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură (635=4427);

taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal, predate cu titlu gratuit care depăşesc limitele prevăzute de lege, cea aferentă lipsurilor peste normele legale, precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură (635=4427);

taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal, predate cu titlu gratuit care depăşesc limitele prevăzute de lege, cea aferentă lipsurilor peste normele legale, precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură (635=4427); 

decontările cu bugetul statului privind impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cum sunt: diferenţele de preţ la gaze şi ţiţei obţinute din producţia internă, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum şi alte impozite şi taxe (635=446);

decontările cu bugetul statului privind impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cum sunt: diferenţele de preţ la gaze şi ţiţei obţinute din producţia internă, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum şi alte impozite şi taxe (635=446);

decontările cu bugetul statului privind impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cum sunt: diferenţele de preţ la gaze şi ţiţei obţinute din producţia internă, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum şi alte impozite şi taxe (635=446); 

datoriile şi vărsămintele de efectuat către alte organisme publice, potrivit legii (635=447);

datoriile şi vărsămintele de efectuat, către alte organisme publice, potrivit legii (635=447);

datoriile şi vărsămintele de efectuat, către alte organisme publice, potrivit legii (635=447); 

sume clarificate trecute pe cheltuieli (635=473).

sume în curs de clarificare (635=473).

sume în curs de clarificare (635=473). 

 

Documente: Contracte în formă scrisă, facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

Referitor la contabilizarea cheltuielilor cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica

 • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
 • dacă operaţiunile au fost reale şi se justifică utilitatea acestora;
 • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
 • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
 • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
 • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
 • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
 • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.

Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că:

 • elementele de cheltuieli nu sunt denaturate şi sunt corect clasificate;
 • toate elementele de cheltuieli sunt procesate în perioada corectă;
 • toate elementele de cheltuieli sunt corect raportate;
 • registrul jurnal este păstrat în mod corespunzător.

Temei legal:

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here