Întrebare: Angajatorul este în situaţia identificării unor bunuri care prezintă imperfecţiuni, cusururi, deficienţe şi alte inconveniente. Ce înregistrări contabile se fac în acest caz?

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal. Cadrul legal din România recunoaşte posibilitatea ca o societate, la un moment dat, să se regăsească în situaţia identificării unor bunuri care nu sunt conforme regulilor stabilite într-un anumit contract. Prezenţa bunurilor care au anumite defecte poate induce o deteriorare patrimoniului bilanţier, funcţie de măsurile pe care le întreprinde sau nu societatea în cauză.

2. Procedura contabilă. În temeiul prevederilor legale aplicabile, contabilizarea operaţiunilor vizează următoarele:

  • Operaţiunea de recunoaştere a contravalorii bunurilor care prezintă imperfecţiuni, cusururi, deficienţe şi alte inconveniente, ca urmare a unui inventar:

461. Debitori diverşi /analitic = 758. Alte venituri din exploatare /analitic

  • Operaţiunea de încasare a contravalorii bunurilor care prezintă imperfecţiuni, cusururi, deficienţe şi alte inconveniente, în baza documentelor aferente:

5121. Conturi curente la bănci = 461. Debitori diverşi /analitic

  • Operaţiunea de închidere a contului de venituri:

758. Alte venituri din exploatare /analitic = 121. Contul de profit şi pierdere

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, operațiunea privind recunoaşterea/ încasarea contravalorii bunurilor care prezintă imperfecţiuni, cusururi, deficienţe şi alte inconveniente includ listele de inventar, procesele verbale de inventariere, procesele verbale de constatare, declaraţiile martorilor, declaraţiile gestionarilor, facturile de achiziţie a bunurilor, contractele de achiziţie, documentaţiile tehnice întocmite de direcţia juridică sau specialişti/experţi, notele contabile aferente. 

4. Listă de verificări. La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, se supun verificării toate operaţiunile privind recunoaşterea/încasarea contravalorii bunurilor care prezintă imperfecţiuni, cusururi, deficienţe şi alte inconveniente, reflectarea acestora în balanţa contabilă, precum și corelaţiile conturilor contabile în cadrul balanţei. Se recomandă verificarea de fond şi de formă a elementelor constitutive aferente documentelor justificative.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează. Aceste tranzacții se dezvoltă prin politica contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii.

Notă: Este indicat a se stabili o clauză în contract cu referire la potenţialele bunuri care prezintă imperfecţiuni, cusururi, deficienţe şi alte inconveniente.

Morala: Neprevăzutul se întâmplă întotdeauna.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here