Proiectul de ordin MFP privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, semnalat aici, introduce o secţiune specială în Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. Proiectul a fost public, spre consultare, pe 14 decembrie 2015.

Aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, Reglementările urmează să fie completate inclusiv cu prevederi referitoare la contabilitatea operaţiunilor derulate în cadrul contractelor de fiducie.

Secţiunea specială din Reglementări stabileşte tratamentul contabil în funcţie de calitatea pe care o are constituitorul, respectiv posibilitatea ca acesta să fie sau nu şi beneficiarul contractului de fiducie, aşa cum rezultă din contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil:

 • Constituitorul are şi calitatea de beneficiar: din punct de vedere contabil se consideră că acesta păstrează riscurile şi beneficiile aferente masei patrimoniale transferate în fiducie. Fiind şi beneficiar, constituitorul are puterea decizională care îi permite să obţină majoritatea beneficiilor rezultate din fiducie.
 • Constituitorul nu are şi calitatea de beneficiar: din punct de vedere contabil se consideră că acesta transferă riscurile şi beneficiile aferente masei patrimoniale transferate în fiducie.
 • Entitatea are numai calitatea de beneficiar al contractului de fiducie.

Contracte de fiducie în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar

Veniturile şi cheltuielile ocazionate de derularea contractelor de fiducie se înregistrează distinct în contabilitate (contul 7512 „Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie”, respectiv contul 6512 „Cheltuieli din derularea operaţiunilor de fiducie”, după caz).

La lichidarea operaţiunii de fiducie, eventualul câştig sau eventuala pierdere se înregistrează distinct în contabilitate (contul 7513 „Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie”, respectiv contul 6513 „Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie”, după caz).

Contracte de fiducie în care constituitorul nu are şi calitatea de beneficiar

La constituirea fiduciei, constituitorul care nu are şi calitatea de beneficiar transferă în fiducie active şi datorii la valoarea la care acestea sunt înregistrate în contabilitate. În acest scop, constituitorul scoate din evidenţă activele şi datoriile transferate, pe seama contului de profit şi pierdere (contul 6511 „Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei”, respectiv contul 7511 „Venituri ocazionate de constituirea fiduciei”).

Dacă la lichidarea operaţiunii de fiducie, constituitorul care nu are şi calitatea de beneficiar primeşte înapoi elementele aferente fiduciei, acestea sunt recunoscute, pe naturi de elemente, la valoarea justă. Diferenţa care nu poate fi asociată elementelor individuale se recunoaște pe seama veniturilor (contul 7513 „Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie”) sau a cheltuielilor (contul 6513 „Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie”), după caz.

Contracte de fiducie în care beneficiarul nu are şi calitatea de constituitor

În cazul contractelor de fiducie, beneficiarul care nu are şi calitatea de constituitor recunoaşte distinct în contabilitate veniturile transmise de fiduciar, rezultate din administrarea fiduciei (articol contabil 4662 „Creanţe din operaţiuni de fiducie” = 7512 „Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie”). Contravaloarea acestora este decontată potrivit prevederilor contractului de fiducie.

Dacă la lichidarea operaţiunii de fiducie, beneficiarul care nu are şi calitatea de constituitor primeşte activele şi datoriile aferente operaţiunii de fiducie, acesta contabilizează la valoarea justă activele şi datoriile primite. Diferenţa care nu poate fi asociată elementelor individuale se recunoaște pe seama veniturilor (contul 7513 „Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie”) sau a cheltuielilor (contul 6513 „Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie”), după caz.

Informaţii de prezentat

Constituitorul trebuie să prezinte în notele explicative, pentru fiecare contract de fiducie, informaţii referitoare la:

 • obiectul şi durata contractului;
 • identitatea beneficiarului, în cazul în care constituitorul nu are şi calitatea de beneficiar al fiduciei;
 • identitatea fiduciarului;
 • principalele prevederi ale contractului;
 • natura activelor şi datoriilor transferate în fiducie;
 • veniturile sau cheltuielile perioadei de raportare, transmise de fiduciar şi rezultate din administrarea fiduciei, în cazul în care constituitorul are calitatea de beneficiar al fiduciei;
 • veniturile sau cheltuielile rezultate din lichidarea fiduciei, în cazul în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar al fiduciei.

Beneficiarul trebuie să prezinte în notele explicative informaţii referitoare la:

 • obiectul şi durata contractului;
 • identitatea constituitorului, în cazul în care constituitorul nu are şi calitatea de beneficiar al fiduciei;
 • identitatea fiduciarului;
 • natura activelor și a datoriilor primite la lichidarea fiduciei, în cazul în care beneficiarul nu are și calitatea de constituitor al fiduciei.

Modificări la Planul general de conturi

Corelativ, proiectul de ordin prevede introducerea de noi conturi în Planul de conturi general

 • „466. Decontări din operaţiuni de fiducie
 • 4661. Datorii din operaţiuni de fiducie (P)
 • 4662. Creanţe din operaţiuni de fiducie (A)
 • 651. Cheltuieli din operaţiuni de fiducie
 • 6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei
 • 6512. Cheltuieli din derularea operaţiunilor de fiducie
 • 6513. Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie
 • 6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat
 • 751. Venituri din operaţiuni de fiducie
 • 7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei
 • 7512. Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie
 • 7513. Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie.”

La Capitolul 16 „Funcţiunea conturilor”, se introduce funcţiunea următoarelor conturi:

 • Contul 466 „Decontări din operaţiuni de fiducie”. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor, respectiv a creanţelor rezultate din operaţiuni de fiducie.
 • Contul 466 „Decontări din operaţiuni de fiducie” este un cont bifuncţional. Soldul creditor al contului reprezintă sume datorate din operaţiuni de fiducie, iar soldul debitor, sume reprezentând creanţe din operaţiuni de fiducie.
 • Contul 651 „Cheltuieli din operaţiuni de fiducie”. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor rezultate din operaţiuni de fiducie.
 • Contul 751 „Venituri din operaţiuni de fiducie”. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor rezultate din operaţiuni de fiducie.

Ce mai găsiţi pe LegeStart?

Legat de instituţia fiduciei, LegeStart a postat, câteva materiale pe care le semnalăm aici:

Ai nevoie de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here