De la 1 ianuarie 2018 intră în vigoare Ordinul nr. 3103/2017 prin care MFP aprobă noile reglementări contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Publicat în Monitorul oficial nr. 984 din 12 decembrie 2017, ordinul MFP abrogă reglementarea anterioară dată prin Ordinul nr. 1969/2007. 

Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

Reţinem completările aduse de noul ordin MFP privind organizaţiile care au obligaţia să conducă contabilitate în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale:

• reglementările contabile se aplică şi de către federaţii.

subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România, organizează și conduc evidență contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.

• activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România, se include în situațiile financiare anuale ale persoanei juridice române și se raportează pe teritoriul României.

• entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii, care se aprobă de administratori sau de către alte persoane care au obligația gestionării entității respective.

• în cazul entităților care, potrivit legii sau actului de înființare, nu au administratori, referirile la “administratori” se vor citi ca referiri la persoanele care au obligația gestionării entității respective.

• în cazul în care aplicarea reglementărilor contabile impune modificarea unor tratamente contabile, aceasta nu determină corecții ale operațiunilor contabile generate de evenimente anterioare intrării în vigoare a acestor reglementări

Reglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial

Incluse în Anexa nr. 2 la Ordin, reglementările se aplică de către unitățile de cult, asociațiile de proprietari și de către persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă şi nu întocmesc situații financiare anuale. 

Sancţiuni

Ordinul precizează că sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial sunt cele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ai nevoie de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here