Problemă întâlnită în practică: Societatea Furnicuţa SRL primeşte un utilaj prin donaţie. Valoarea bunului este de 120.000 lei.

Modul de abordare al problemei

Temei legal

1. Din punct de vedere contabil, regulile arată că donaţiile pentru investiţii se contabilizează în conturile de subvenţii pentru investiţii (punctul 394 alin. 3 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

Procedura de înregistrare a operațiunilor economic-financiare în contabilitate

2. În speță, înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economic-financiare se efectuează pe baza contractelor încheiate între părţi şi a documentelor financiar- contabile care să ateste acele operaţiuni.

•  Se reflectă primirea prin donaţie a utilajului (actul de donație care arată intrarea în posesie):

2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)

=

4753. Donaţii pentru investiţii (P)

120.000 lei

 

•  Se reflectă amortizarea anuală (nota de calcul amortizare):

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor  (A)

=

2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)

120.000 lei/10 ani=12.000lei

 

• Se reflectă trecerea anuală a subvenției la venituri (nota de calcul subvenție):

4753. Donaţii pentru investiţii (P)

=

7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii (P)

120.000 lei/10 ani=12.000lei

 

Aspecte privind principalele documente aplicabile speţei

3.  In speţă, principalele documente se referă la: contract de donație, notă de recepţie şi constatare de diferenţe, bon de predare, dispoziţie de livrare, aviz de însoţire a mărfii, fişă de magazie, listă de inventariere, note contabile, situaţii de calcul. 

4.  Orice societate din România are posibilitatea de a-și adapta modelele documentelor financiar-contabile, sub condiția respectării minimului de informații prevăzut de lege. Modelele documentelor se reglementează la nivelul firmei prin politicile acesteia. Politicile firmei se aprobă de către conducerea acesteia și au caracter obligatoriu. (punctul 22 din Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile date aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015). 

5. Prevederile legale instituie răspunderea persoanelor care au întocmit, vizat şi aprobat documentele financiar-contabile, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. Aceste aspecte trebuie prevăzute in regulamentul de organizare și funcționare al firmei (la nivel de funcție), precum și in fișa de post (la nivel de persoană). (art. 6 alin.2 din Legea nr. 82/1991). 

Regimul sancţionatoriu

6.  Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, fără să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (art. 41 punctul 1 şi art. 42 alin. 1 liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991).

7.  Efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (art. 41 punctul 1 şi art. 42 alin. 1 liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991).

8.  Nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

9.  Nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, în perioada la care se referă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

10.  Nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

Temei legal

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here