Problemă întâlnită în practică: În anul 2017, societatea Proiectantul SRL achiziţionează materii prime de la un furnizor. Detaliile cunoscute sunt următoarele: preţ de cumpărare 100 buc x 1000 lei/buc, cheltuieli de transport 10.000 lei, TVA 19%. În cauză, se pune problema dacă societatea Proiectantul SRL poate sau nu recupera TVA de la autoritatea fiscală. Prin urmare, există două posibile scenarii: (1) TVA poate fi recuperată de la autoritatea fiscală şi (2) TVA nu poate fi recuperată de la autoritatea fiscală.

Modul de abordare al problemei

Temei legal

1. Potrivit reglementărilor contabile în vigoare, prin conceptul de cost de achiziţie se înţelege preţul datorat şi eventualele cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de achiziţie. În acest sens, cadrul legal instituie regula potrivit căreia, costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. În costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective. Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achiziţie şi atunci când funcţia de aprovizionare este externalizată. (punctul 8 definiţia nr. 6 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

2. Speţa antrenează următoarea formulă de calcul:

Preţ de cumpărare

100 buc x 1000 lei/buc = 100.000 lei

+ Cheltuieli de transport

10.000 lei

= Cost de achiziţie

100.000 lei + 10.000 lei = 110.000 lei

+ TVA deductibilă

110.000 lei x 19%= 20.900 lei

= Total factură

110.000 lei +20.900 lei = 130.900 lei

 

Procedura de înregistrare a operațiunilor economic-financiare în contabilitate

3. In cazul în care TVA poate fi recuperată de la autoritatea fiscală, achiziţia materiilor prime de la furnizor determină următoarea operaţiune contabilă:

%

=

401. Furnizori (P)

130.900 lei

301. Materii prime (A)

110.000 lei

4426. TVA deductibilă (A)

20.900 lei

 

4. In cazul în care TVA nu poate fi recuperată de la autoritatea fiscală, achiziţia materiilor prime de la furnizor determină următoarea operaţiune contabilă:

301. Materii prime (A)

=

401. Furnizori (P)

130.900 lei


Aspecte privind principalele documente aplicabile speţei

5. Pentru speţa de faţă, principalele documente se referă la: contractul de vânzare cumpărare, factura, extrase de cont, note contabile, situaţii de calcul. 

6.  Operaţiunile care privesc întocmirea, vizarea şi aprobarea, precum şi înregistrarea operaţiunilor economico – financiare în contabilitatea societăţii antrenează asumarea răspunderii personale. (art. 6 alin.2 din Legea nr. 82/1991). 

7.  Directorul economic, contabilul şef sau persoana care a fost împuternicită să îndeplinească această funcţie poartă răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile. (art. 10 alin.4 din Legea nr. 82/1991).

Regimul sancţionatoriu

8.  Fapta referitoare la nerespectarea procedurilor contabile stabilite de legislaţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 litera a şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

9. Fapta referitoare la realizarea de operaţiuni economico-financiare, fără ca acestea să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (art. 41 punctul 1 şi art. 42 alin. 1 liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991).

10.  Fapta referitoare la nerespectarea regulilor privind întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

Temei legal

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here