Guvernul discută luni, de la ora 17.00, un proiect de Hotărâre care instituie, pe perioada stării de urgență, consultația la distanță și rețetele electronice pentru orice tip de afecțiuni. Consultatiile pot avea loc astfel, online, audio, video.

În hotărârea de guvern se precizează că medicii din spital pot elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile, conform scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile, se arată în proiectul de hotărâre de guvern.

Conform proiectului numărul maxim de consultații acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice este de maxim 8 consultații pe oră/medic, pentru perioada pentru care este instituită starea de urgență, cu posibilitatea acordării de către medicul de familie a două consultații/lună/pacient cu boli cronice.

În vederea asigurării accesului asiguraților și persoanelor beneficiare ale pachetului minimal la serviciile acordate de medicii de familie și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pe perioada stării de urgență, se instituie consultația la distanță care poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare. 

De asemenea conform documentului se prelungește cu 90 de zile termenul de valabilitate de la data eliberării/aprobării/transmiterii, a următoarelor documente aflate în termen de valabilitate sau care își pierd valabilitatea în perioada stării de urgență, precum și a celor care sunt emise pe perioada stării de urgență, respectiv:

a. biletele de trimitere pentru specialități clinice;

b. biletele de trimitere pentru specialități paraclinice,

c. deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT,

d. recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive –ce se depun/transmit la casa de asigurări de sănătate,

e. deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii si dispozitive asistive,de la data emiterii acesteia de către casa de asigurări de sănătate.

Pe perioada stării de urgență, consultațiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate și la distanţă, acestea putând fi acordate atât de medicii de familie cât și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, și pot fi realizateprin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here